Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 359/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. 2020-01-24 13:25
dokument Zarządzenie nr 358/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020. 2020-01-24 13:14
dokument Zarządzenie nr 356/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2019 rok do Uchwały nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok. 2020-01-24 13:11
dokument Zarządzenie nr 355/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 grudnia w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację zamówienia publicznego pn. "Świadczenie na terenie Gminy Chojna usług odbioru i zagospodarowania powstających na nieruchomościach zamieszkałych odpadów komunalnych w okresie od dnia podpisania do 31.12.2022 r." 2020-01-24 13:05
dokument Zarządzenie nr 354/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie czasu pracy w 2020 r. pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2020-01-24 12:58
dokument Zarządzenie nr 353/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację zamówienia publicznego pn. "Ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2020 - 2022". 2020-01-24 12:46
dokument Zarządzenie nr 352/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przerwy w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chojna w okresie zimowej przerwy świątecznej oraz ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020. 2020-01-24 12:37
dokument Zarządzenie nr 351/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. 2020-01-24 12:33
dokument Zarządzenie nr 350/VIII/2019 Burmistrza Gminy chojna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. 2020-01-24 12:03
dokument Zarządzenie nr 349/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2020-01-24 12:00
dokument Zarządzenie nr 348/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 2020-01-24 11:57
dokument Zarządzenie nr 347/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 286/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zasad redagowania oraz trybu opracowywania i przedkładania projektów uchwał Rady Miejskiej w Chojnie oraz zarządzeń Burmistrza Gminy Chojna. 2020-01-24 11:53
dokument Zarządzenie nr 346/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Gminy Chojna nr 166/VIII/2019 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2020-01-24 11:47
dokument Zarządzenie nr 345/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. 2020-01-24 11:44
dokument Zarządzenie nr 344/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2019 r. 2020-01-24 11:39
dokument Zarządzenie nr 343/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w jednostkach organizacyjnych Gminy Chojna. 2020-01-24 11:36
dokument Zarządzenie nr 342/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2020-01-24 11:34
dokument Zarządzenie nr 341/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 2020-01-24 11:28
dokument Zarządzenie nr 340/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2020-01-13 10:29
dokument Zarządzenie nr 339/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz procedur i zasad prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Chojna. 2020-01-13 10:27
dokument Zarządzenie nr 338/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2020-01-13 10:12
dokument Zarządzenie nr 337/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach. 2020-01-13 10:09
dokument Zarządzenie nr 337/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach. 2020-01-13 10:04