Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 390/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok. 2020-02-17 13:28
dokument Zarządzenie nr 389/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok. 2020-02-17 13:22
dokument Zarządzenie nr 388/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. 2020-02-17 13:19
dokument Zarządzenie nr 387/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. 2020-02-17 13:17
dokument Zarządzenie nr 386/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2020-02-17 13:13
dokument Zarządzenie nr 385/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. 2020-02-17 13:07
dokument Zarządzenie nr 384/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wewnętrznego Regulaminu organizacyjnego Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2020-02-17 13:02
dokument Zarządzenie nr 383/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 380/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok. 2020-02-17 12:58
dokument Zarządzenie nr 382/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego oraz zlecenia realizacji wskazanego zadania "Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom poprzez prowadzenie Tymczasowego Punktu Przetrzymywania Bezdomnych Zwierząt w Gminie Chojna". 2020-02-17 12:54
dokument Zarządzenie nr 381/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2020-02-17 12:46
dokument Zarządzenie nr 380/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok. 2020-02-17 12:44
dokument Zarządzenie nr 379/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury w Chojnie na 2020 rok. 2020-02-17 12:25
dokument Zarządzenie nr 378/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego jednostki budżetowej - Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie na 2020 rok. 2020-02-17 12:21
dokument Zarządzenie nr 377/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie na 2020 rok. 2020-02-17 12:18
dokument Zarządzenie nr 376/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2020 rok w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnie na 2020 rok. 2020-02-17 12:12
dokument Zarządzenie nr 375/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Nawodnej na 2020 rok. 2020-02-17 12:09
dokument Zarządzenie nr 374/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Krzymowie na 2020 rok. 2020-02-17 12:05
dokument Zarządzenie nr 373/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Grzybnie na 2020 rok. 2020-02-17 11:57
dokument Zarządzenie nr 372/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Brwicach na 2020 rok. 2020-02-17 11:53
dokument Zarządzenie nr 371/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego jednostki budżetowej - Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie na 2020 rok. 2020-02-17 11:51
dokument Zarządzenie nr 370/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego jednostki budżetowej - Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie na 2020 rok. 2020-02-17 11:48
dokument Zarządzenie nr 369/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego jednostki budżetowej - Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie na 2020 rok. 2020-02-17 11:46
dokument Zarządzenie nr 368/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Chojnie na rok 2020 do uchwały nr XVI/118/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2020 rok. 2020-02-17 11:42
dokument Zarządzenie nr 367/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu Gminy Chojna na lata 2020 - 2022. 2020-02-17 11:34
dokument Zarządzenie nr 366/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-01-24 14:21
dokument Zarządzenie nr 365/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia Centrum Usług Społecznych w Chojnie. 2020-01-24 14:18
dokument Zarządzenie nr 364/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2020-01-24 14:15
dokument Zarządzenie nr 363/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021 do Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Chojna jest organem prowadzącym. 2020-01-24 14:11
dokument Zarządzenie nr 362/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie harmonogramu przekazywania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury. 2020-01-24 14:05
dokument Zarządzenie nr 361/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 2020-01-24 13:58
dokument Zarządzenie nr 360/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Chojna. 2020-01-24 13:44
dokument Zarządzenie nr 360/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Chojna. 2020-01-24 13:33