Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 739/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wyceny działek 2004-04-21 13:18
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 738/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wyceny działek 2004-04-21 13:17
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 737/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany umowy dzierżawy gruntu 2004-04-21 13:16
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 736/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wyceny lokalu mieszkalnego i garażu 2004-04-21 13:15
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 735/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2004-04-21 13:14
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 734/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na dzierżawę działki 2004-04-21 13:13
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 733/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zlecenia wykonania wydzielenia działki dożywotniej i siedliskowej 2004-04-21 13:10
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 732/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zlecenia wykonania opracowania programu ochrony środowiska i gospodarki odpadami dla Gminy Chojna 2004-04-21 13:09
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 731/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zlecenia wykonania inwentaryzacji powykonawczej prac liniowych w ulicy Zielonej w Chojnie 2004-04-21 13:05
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 730/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie użyczenia Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z.o.o. w Chojnie 2004-04-21 13:04
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 729/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zlecenia opracowania planu zagospodarowania przestrzennego kwartału w obrębie 8 miasta Chojna 2004-04-21 13:03
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 728/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zlecenia wykonania drzwi w Szkole Podstawowej w Brwicach 2004-04-21 13:02
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 727/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zlecenia wykonania remontu instalacji elektrycznej w świetlicy w miejscowości Godków Osiedle 2004-04-21 12:58
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 726/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego 2004-04-21 12:54
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 725/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2004-04-21 12:52
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 724/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosków dot. wydania zezwolenia na sprzedaż piwa i napojów alkoholowych 2004-04-21 12:45
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 723/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie rozwiązania umowy o pomocy publicznej zawartej z firmą „ RBS ” Spółka z.o.o. w Lisim Polu 2004-04-21 12:39
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 722/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie rezygnacji z dzierżawy części działki 2004-04-21 12:37
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 721/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki 2004-04-21 12:36
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 720/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki 2004-04-21 12:33
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 719/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. umorzenia czynszu z tyt. dzierżawy garażu 2004-04-21 12:32
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 718/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż budynku 2004-04-21 12:30
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 717/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia oferty dot. kupna działki 2004-04-21 12:29
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 717/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia oferty dot. kupna działki 2004-04-21 12:29
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 716/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie świetlicy środowiskowej w miejscowości Godków Osiedle 2004-04-21 12:21
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 715/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie uruchomienia świetlicy środowiskowej w miejscowości Krajnik Górny 2004-04-21 12:16
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 714/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany umowy dzierżawy garażu 2004-04-21 12:09
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 713/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z ogródków działkowych 2004-04-21 12:07
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 712/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie wyceny lokalu mieszkalnego oraz działek 2004-04-21 12:05
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 711/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie ubezpieczenia od zdarzeń losowych i nieszczęśliwych wypadków na cmentarzach komunalnych 2004-04-21 12:04
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 710/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie zlecenia w zakresie wykonywania decyzji o warunkach zatwierdzających zasady podziału nieruchomości 2004-04-21 12:03
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 709/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie zdemontowania nieczynnego rurociągu ciepłowniczego 2004-04-21 12:02
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 708/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie skierowań do najmu lokali mieszkalnych 2004-04-21 12:00
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 707/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia list ostatecznych osób uprawnionych do najmu lokali mieszkalnych, socjalnych i zamian z u 2004-04-21 11:59
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 706/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania przejęcia i przekazania majątku oraz dokumentacji obiektu stadionu przy 2004-04-21 11:58
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 705/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie zawarcia z Miejskim Klubem Sportowym „ ODRA ” w Chojnie umowy dot. dofinansowania 2004-04-21 11:56
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 704/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie zawarcia umowy z Miejskim Klubem Sportowym „ ODRA ” w Chojnie 2004-04-21 11:55
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 703/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie procedury analizy kosztów i jakości świadczenia usługi publicznej - utrzymanie cmentarzy komunalnych 2004-04-21 11:54
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 702/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do 2004-04-21 11:52
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 701/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2004-04-21 11:50
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 700/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosków dot. wydania zezwolenia na sprzedaż piwa i napojów alkoholowych 2004-04-21 11:49
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 689/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zlecenia wyceny nieruchomości 2004-04-15 12:11
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 688 /2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany umowy dzierżawy garażu 2004-04-15 11:55
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 687/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany umowy dzierżawy garażu 2004-04-15 11:53
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 686/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie dowozu dzieci do Centrum Kultury w Chojnie na „ Przegląd Jasełek ” 2004-04-15 11:50
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 685/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2004 r. sprawie zaopiniowania wniosków dot. przydziału godzin na nauczanie indywidualne uczniów 2004-04-15 11:47
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 684/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie oferty złożonej przez Regionalny Szpital Onkologiczny w Szczecinie na wykonanie badań mammograficznych 2004-04-15 11:36
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 683/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie uruchomienia świetlicy środowiskowej w miejscowości Lisie Pole 2004-04-15 11:28
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 682/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie wyboru oferty dot. ubezpieczenia mienia, komunikacyjnego, sprzętu elektronicznego i od odpowiedzialności 2004-04-15 11:24
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 681/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie wyboru oferty cenowej na wyłonienie architekta urbanisty 2004-04-15 11:21
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 680/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 stycznia 2004 r. sprawie okresowej obniżki opłaty eksploatacyjnej na targowisku w Krajniku Dolnym 2004-04-15 11:19
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 679/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działek 2004-04-15 11:15
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 678/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki 2004-04-15 11:12
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 677/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż działek 2004-04-15 11:11
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 676/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. przesunięcia terminu płatności raty z tyt. nabycia działki 2004-04-15 11:09
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 675/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie wyceny lokalu mieszkalnego 2004-04-15 11:08
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 674/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu usługowego 2004-04-15 11:06
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 673/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie wyboru oferty cenowej na wykonanie podziału geodezyjnego działek 2004-04-15 11:01
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 672/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym 2004-04-15 10:56
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 671/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu. 2004-04-15 10:55