Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, działka nr 166/5 o pow.0,19ha, obręb Rurka


Chojna, dnia 8.05.2020r.

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA DRUGI
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjnym, usługowym i gospodarczym (stodoła) o pow. użytkowej 115,74m2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka
nr 166/5 o pow. 0,19ha, położona w obrębie Rurka.

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna - grunty orne, częściowo w strefie „B” pośredniej konserwatorskiej, w granicach terenów miejscowości rozwojowych, Otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Dla nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Nieruchomość zlokalizowana przy drodze wiejskiej nieutwardzonej, na obrzeżu wsi. Działka wyposażona jest w sieć wodociągową i elektryczną.

cena wywoławcza wynosi 45 000,00zł wadium: 4 500,00zł

minimalne postąpienie 450,00zł

Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018, poz. 2174 ze zmianami).

Przetarg odbędzie się dnia 18 czerwca 2020r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8.

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej
do dnia 15.06.2020r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na nasze konto.


Warunki przetargu:

 • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).

 • Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie,
  a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym
  zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 • Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

 • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.


Informacje dodatkowe:

 1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu.

 2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

 3. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

 4. Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości.

 5. Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń
  w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

 6. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie
  i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie
  21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Pierwszy przetarg odbył się dnia 19.03.2020r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel.91 414 10 35 wew. 61.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Brzezińska 08-05-2020 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Brzezińska 08-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Aneta Brzezińska 08-05-2020 12:39