Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Protokół z XXII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 09.09.2020 r.

Protokół Nr XXII/2020

z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chojnie

w dniu 9 września 2020 r.

Do punktu 1 i 2

Obrady XXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Chojnie zostały zwołane na wniosek pani burmistrz Barbary Raweckiej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 i trwała do godz. 14.15. Przewodniczący rady Radosław Karwan przywitał wszystkich zgromadzonych na sesji – radnych, panią burmistrz, zastępcę burmistrza, skarbnika i naczelników wydziałów urzędu. Na sesji obecni byli również przedstawiciele Nadleśnictwa Chojna: Nadleśniczy Sylwan Barcz i Sekretarz Nadleśnictwa Cezary Kujawski.

Na podstawie listy obecności przewodniczący stwierdził, że w sesji udział bierze 11 radnych,
co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Obecni:

 1. Michał Burak
 2. Radosław Karwan
 3. Elżbieta Lach
 4. Wojciech Łosowski
 5. Beata Malecka
 6. Monika Odróbka
 7. Norbert Oleśków
 8. Anna Panas
 9. Małgorzata Przybylska
 10. Marlena Witek
 11. Małgorzata Wójcik

Nieobecni: Marek Bednarz, Bartosz Michno, Agnieszka Sikora, Halina Szczygieł.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Do przedłożonego porządku obrad nie wniesiono uwag.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Do punktu 3.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Gminę Chojna i Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno na długości 931 m”.

Naczelnik wydziału DIR Ł. Podleśny – projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej w miejscowości Mętno. Zadanie będzie realizowane wspólnie z Lasami Państwowymi oraz Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie. Jest to droga, która prowadzi około 100 metrów od skrzyżowania z drogą wojewódzką w stronę miejscowości Stoki, czyli obejmuje tę część miejscowości oraz około 400-500 metrów w stronę lasu, aż do rozdroża.

Uwag do projektu uchwały nie było. Przewodniczący rady rozpoczął procedurę głosowania.

Głosowano w sprawie:

podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Gminę Chojna i Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno na długości 931 m”.

Wyniki głosowania

(radny Norbert Oleśków z uwagi na problemy techniczne głosował poprzez podniesienie ręki)
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (11)

Michał Burak, Radosław Karwan, Elżbieta Lach, Wojciech Łosowski, Beata Malecka, Monika Odróbka, Norbert Oleśków, Anna Panas, Małgorzata Przybylska, Marlena Witek, Małgorzata Wójcik
NIEOBECNI (4)

Marek Bednarz, Bartosz Michno, Agnieszka Sikora, Halina Szczygieł

Uchwała Nr XXII/167/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Gminę Chojna i Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno na długości 931 m” została podjęta i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Do punktu 4.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok.

Skarbnik A. Górska – Zaproponowane zmiany w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok to zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 1.109.673 zł i po stronie wydatków o kwotę 1.912.800 zł. Zaproponowane zmiany podyktowane są, tak jak wcześniej już omawiano w poprzedniej uchwale, wprowadzeniem nowego zadania związanego z przebudową drogi gminnej w miejscowości Mętno. Szacujemy wartość zadania na kwotę 1.923.000 zł. To zadanie będzie realizowane przy współudziale środków uzyskanych z Lasów Państwowych, za pośrednictwem Nadleśnictwa Chojna. Szacowana wartość dofinansowania to 523.000 zł, przy czym jest to dofinansowanie na poziomie 30% oraz środków w postaci dotacji z województwa zachodniopomorskiego w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych. Na ten moment jest to kwota 453.378,42 zł, ale tutaj pani burmistrz ma wiedzę, że prawdopodobnie ta kwota zwiększona zostanie o 180.000 zł. Drobny też udział jest ze strony sołectwa Mętno, które z funduszu sołeckiego przeznacza na ten cel kwotę 10.200 zł.

Radny W. Łosowski – W projekcie uchwały mamy punkt dotyczący przychodów ogółem, w których są między innymi przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 803.127 zł. Rozumiem, że to jest pożyczka w związku z poprzednim projektem uchwały, jeśli chodzi o drogę. Ale moje pytanie brzmi, na jakich warunkach taki kredyt będzie zaciągnięty, o ile już wiemy? Czy to będzie jeszcze dopracowane dokładnie?

Skarbnik A. Górska – Rzeczywiście, tutaj o stronie przychodowej zapomniałam powiedzieć. Kwota 803.127 zł to jest szacowana wartość kredytu bądź pożyczki, bądź obligacji, i ja się skłaniam ku obligacjom. Za chwilę to omówię w wieloletniej prognozie finansowej.

Więcej uwag do projektu uchwały nie było. Przewodniczący rady rozpoczął procedurę głosowania.

Głosowano w sprawie:

podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok.

Wyniki głosowania (radny Norbert Oleśków z uwagi na problemy techniczne głosował poprzez podniesienie ręki)
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (11)

Michał Burak, Radosław Karwan, Elżbieta Lach, Wojciech Łosowski, Beata Malecka, Monika Odróbka, Norbert Oleśków Anna Panas, Małgorzata Przybylska, Marlena Witek, Małgorzata Wójcik

NIEOBECNI (4)

Marek Bednarz, Bartosz Michno, Agnieszka Sikora, Halina Szczygieł

Uchwała Nr XXII/168/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Do punktu 5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020-2026.

Skarbnik A. Górska – Wieloletnią prognozę finansową gminy Chojna na lata 2020-2026 uaktualniamy o wcześniej podjętą uchwałę, czyli o dochody i wydatki, przychody i rozchody. Rozszerzamy horyzont czasowy tej wieloletniej prognozy do 2030 roku.
Jest to związane z zaciągnięciem zobowiązania pokrywającego deficyt w roku bieżącym, jak również na wcześniej wspomniane zadania. Odnosząc się do pytania pana radnego dopowiem państwu, że szacowana wartość wiboru w tej chwili to 0,27 setnych procenta i jest to komfortowa sytuacja. Stopy są w tej chwili niskie, więc to bilansowanie długu publicznego nie powinno nas kosztować jakoś bardzo dużo. Natomiast dla zbilansowania budżetu takie działanie jest potrzebne i tutaj będziemy ubiegać się o obligacje na rynku wtórnym. Myślę, że pod koniec miesiąca wrócimy już z uchwałą wskazującą, jak ta emisja będzie wyglądała, na jakich warunkach i ile rzeczywiście będziemy zaciągać.

Uwag do projektu uchwały nie było. Przewodniczący rady rozpoczął procedurę głosowania.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020-2026.
Wyniki głosowania
(radny Norbert Oleśków z uwagi na problemy techniczne głosował poprzez podniesienie ręki)

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (11)
Michał Burak, Radosław Karwan, Elżbieta Lach, Wojciech Łosowski, Beata Malecka, Monika Odróbka, Norbert Oleśków, Anna Panas, Małgorzata Przybylska, Marlena Witek, Małgorzata Wójcik
NIEOBECNI (4)
Marek Bednarz, Bartosz Michno, Agnieszka Sikora, Halina Szczygieł
Uchwała Nr XXII/169/2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020-2026 została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Do punktu 6.
Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku głosów dyskusji, przewodniczący R. Karwan zakończył i zamknął obrady XXII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chojnie.
Na tym protokół zakończono. Koniec obrad godz. 14.15.

Przewodniczący Rady

Radosław Karwan


Przygotowała: Teresa Będzak

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Pobierz Protokół z XXII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 09.09.2020 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Będzak 30-09-2020 12:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Będzak 09-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Bartosz Dłubak 02-10-2020 23:53