Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 758/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży działek położonych przy ul. Malarskiej w Chojnie 2004-04-21 15:20
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 757/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. kupna lokalu mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym 2004-04-21 15:19
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 756/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. przyznania ulgi w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomo 2004-04-21 15:17
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 755/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. przyznania ulgi w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomo 2004-04-21 15:16
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 754/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. kupna lokalu mieszkalnego 2004-04-21 15:12
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 753/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 2004-04-21 15:11
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 752/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert złożonych odnośnie dokonywania wycen nieruchomości na rok 2004 2004-04-21 15:09
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 751/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na modernizację budynku Zespołu Szkół w Chojnie 2004-04-21 15:08
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 750/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie wyceny działek 2004-04-21 15:07
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 749/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Chojnie 2004-04-21 15:02
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 748/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Lisim Polu 2004-04-21 15:00
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 747/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie unieważnienia przetargu na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego 2004-04-21 14:54
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 746/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Sołeckiej w Godkowie dot. rozwiązania rezerwy celowej 2004-04-21 14:53
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 745/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Sołeckiej w Krajniku Górnym dot. rozwiązania rezerwy celowej 2004-04-21 14:47
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 744/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie przyznania godzin na nauczanie indywidualne ucznia 2004-04-21 14:43
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 743/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż działek 2004-04-21 14:40
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 742/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 lutego 2004 r w sprawie zlecenia wykonania ekspertyzy technicznej związanej z zalewaniem budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie 2004-04-21 14:36
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 741/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie zlecenia wykonania ekspertyzy konstrukcyjnej reaktorów na oczyszczalni ścieków 2004-04-21 14:24
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 740/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki 2004-04-21 14:11