Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E N R 827/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2004 rok oraz układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2004 rok 2004-05-11 09:11
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 826/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki 2004-05-11 09:04
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 825/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki 2004-05-11 09:03
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 824/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie podpisania aneksu do umowy na wykonanie podziału geodezyjnego działek 2004-05-11 09:02
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 823/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zlecenia na wykonanie podziału geodezyjnego działek 2004-05-11 08:57
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 822/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie unieważnienia przetargu na wykonanie podziału geodezyjnego działek położonych w Chojnie 2004-05-11 08:55
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 821/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia wyceny lokalu mieszkalnego 2004-05-11 08:49
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 820/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rozłożenia na raty płatności z tyt. kupna działki 2004-05-11 08:47
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 819/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na modernizację budynku Zespołu Szkół w Chojnie 2004-05-11 08:45
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 818/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosków dot. dofinansowania klubów sportowych 2004-05-11 08:43
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 817 /2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. umorzenia opłaty z tyt. czynszu dzierżawczego działki 2004-05-11 08:42
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 816/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. przesunięcia terminu płatności rocznego czynszu z tyt. dzierżawy garażu 2004-05-11 08:38
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 816/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. przesunięcia terminu płatności rocznego czynszu z tyt. dzierżawy garażu 2004-05-11 08:37
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 815/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wyboru oferty na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę oraz wykonaniem wtórnika 2004-05-11 08:36
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 814/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Lisim Polu 2004-05-11 08:35
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 813/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie obserwatora przebiegu sprawdzianu egzaminu gimnazjalnego 2004-05-11 08:33
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 812/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. rozłożenia na raty zadłużenia za usługi telefoniczne 2004-05-11 08:32
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 811/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie kosztów utrzymania punktu telefonicznego mieszczącego się przy budynku dworca PKP w Chojnie 2004-05-11 08:30
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 810/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. rozłożenia na raty opłaty z tyt. czynszu dzierżawnego działki 2004-05-11 08:28
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 809/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. rozłożenia na raty opłaty z tyt. czynszu dzierżawnego ogródka działkowego 2004-05-11 08:27
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 808/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy gruntu pod garaż 2004-05-11 08:26
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 807/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie rezygnacji z dzierżawy działki 2004-05-11 08:19
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 806/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. rozłożenia na raty opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego działek 2004-05-11 08:14
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 805 /2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu Gminy 2004-05-11 08:13
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 804 /2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie odwołania przetargów na sprzedaż nieruchomości 2004-05-11 08:08
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 803/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dla nauczycielki, której powierzono pełnienie obowią 2004-05-04 15:03
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 802/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi , któremu powierzono obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisi 2004-05-04 14:57
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 801/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisim Polu. 2004-05-04 14:54
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 800/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie powołania komisji w celu przejęcia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. KOściuszki w Chojnie 2004-05-04 14:42
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 799/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia wyceny lokali położonych w Chojnie 2004-05-04 14:39
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 798/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojna za rok 2003r. 2004-05-04 13:42
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 797/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wykonania drogi wjazdowej na targowisko i posesję przy u. Jagiellońskiej 9 w Chojnie 2004-05-04 13:37
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 796/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia wyceny lokali mieszkalnych 2004-05-04 13:36
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 795/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Chojna 2004-05-04 13:33
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 794/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zmiany umowy dzierżawy działki 2004-05-04 13:32
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 793/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki 2004-05-04 13:31
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 792/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zmiany umowy dzierżawy działki 2004-05-04 13:31
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 791/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zlecenia dowozu kruszywa na wykonanie remontu cząstkowego ulicy Tęczowej w Chojnie 2004-05-04 13:30
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 790/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zlecenia wykonania naprawy przystanków autobusowych w miejscowości Godków Osiedle i Graniczna 2004-05-04 13:29
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 789/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zlecenia dla Zakładu Elektrycznego Zbigniewa Gawrona 2004-05-04 13:28
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 788/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie rozwiązania rezerwy celowej Rady Sołeckiej w miejscowości Godków Osiedle 2004-05-04 13:27
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 787/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie wy[powiedzenia umów najmu i umów użycia lokali użytkowych 2004-05-04 13:26
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 786/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie byłego lotniska w Chojnie 2004-05-04 13:25
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 785/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie zlecenia na wykonanie udrożnienia rurociągu drenarskiego w obrębie Godków Kaliska 2004-05-04 13:23
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 784/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie dokonania cesji umowy najmu hangaru położonego na terenie byłego lotniska w Chojnie 2004-05-04 13:23
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 783/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie zmiany głównego najemcy lokalu mieszkalnego 2004-05-04 13:20
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 782/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie przekazania materiałów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawodnej 2004-05-04 13:19
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 781/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie zlecenia wykonania naprawy samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnie 2004-05-04 13:18
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 780/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wysokości rekompensaty wynikającej z ugody zawartej z panem Władysławem Kucharczykiem 2004-05-04 13:18
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 779/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wypowiedzenia umowy zawartej na konserwację oświetlenia ulicznego 2004-05-04 13:17
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 778/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki 2004-05-04 13:16
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 777/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wyboru ofert na wykonanie podziałów geodezyjnych działek 2004-05-04 13:15
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 776/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie rezygnacji z dzierżawy gruntu pod garaż 2004-05-04 13:13
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 775/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie opłat związanych ze sprzedażą działki Nr 289/1 przez GS „ SCH ” w Chojnie na rzecz osoby fizycz 2004-05-04 13:12
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 774/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie rozliczenia między Gminą a Stanisławem Drapalukiem 2004-05-04 13:12
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 773/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wyceny działek 2004-05-04 13:11
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 772/2004 Burmistrza Gminy Chojna w sprawie kupna lokalu mieszkalnego 2004-05-04 12:17
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 771/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod garaż 2004-05-04 12:15
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 770/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy ogródka działkowego 2004-05-04 12:12
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 769/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. umorzenia opłaty z tyt. czynszu dzierżawnego 2004-05-04 12:06
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 768/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części działki 2004-05-04 12:05
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 767/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z dzierżawy działki 2004-05-04 12:02
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 766/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z dzierżawy działki 2004-05-04 12:00
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 765/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 marca 2004 r.w sprawie bezumownego korzystania z gruntu Gminy 2004-05-04 11:58
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 764/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie dofinansowania Chojeńsko – Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy 2004-05-04 11:52
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 763/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie dofinansowania klubów sportowych 2004-05-04 11:51
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 762/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie realizacji szkoleń 2004-05-04 11:49
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 761/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosków dot. wydania zezwolenia na sprzedaż piwa i napojów alkoholowych 2004-05-04 11:46
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 760/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie przyznania godzin na nauczanie indywidualne ucznia 2004-04-30 08:21
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 759/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 marca 2004 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Chojnie 2004-04-30 08:16