Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Klauzula informacyjna RODO dot. transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych

Klauzula informacyjna RODO

dot. transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu  do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chojna, ul. Jagiellońska 4,
  74-500 Chojna, telefon: 91 414 12 95, adres e-mail: info@chojna.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iod@chojna.pl, telefonicznie: 91 414-12-95 wew. 53 lub listownie na ww. adres.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Gminę Chojna zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu  do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej zgody w zakresie zapewnienia dowozu do punktu szczepień zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.)
 5. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego lub stopnia niepełnosprawności jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia dot. dowozu do punktu szczepień. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością zapewnienia Pani/Panu transportu do punktu szczepień.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 7. Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 8. Posiada Pani/Pana prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i żadnej organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartosz Dłubak 21-01-2021 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-01-2021
Ostatnia aktualizacja: - 21-01-2021 14:25