Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2021 rok 2021-05-05 12:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 45/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 stycznia 2021 roku W sprawie: Planu Modernizacji Dróg Gminnych z płyt betonowych w układzie pasowym (droga śladowa) na rok 2021 2021-04-29 08:53
dokument ZARZĄDZENIE Nr 44/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojna dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Chojna, polegającej na włączeniu części obszaru sołectwa Mętno i sołectwa Czartoryja 2021-04-27 12:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 43/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Chojna w 2021 r. ogłoszonego zarządzeniem nr 16/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 stycznia 2021 r 2021-04-27 12:41
dokument ZARZĄDZENIE Nr 42/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2021 r 2021-04-27 12:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 41/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przedszkola 2021-04-27 12:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 40/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do Publicznych Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna 2021-04-27 12:24
dokument ZARZĄDZENIE Nr 39/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna 2021-04-27 12:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr 38/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Chojna 2021-04-27 12:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 37/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej na rok szkolny 2020/2021, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna 2021-04-27 12:13
dokument ZARZĄDZENIE Nr 36/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie na rok szkolny 2020/2021, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna 2021-04-27 12:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego 2021-04-27 11:59
dokument ZARZĄDZENIE Nr 34/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie na rok szkolny 2020/2021, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna 2021-04-27 11:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 33/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 20 stycznia 2021. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej na rok szkolny 2020/2021, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna 2021-04-27 11:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 32/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 20 stycznia 2021. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie na rok szkolny 2020/2021, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna 2021-04-27 11:52
dokument ZARZĄDZENIE N R 31/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie: przyjęcia rocznego planu finansowego samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury w Chojnie na 2021 rok 2021-04-27 11:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie: przyjęcia rocznego planu finansowego jednostki budżetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie na 2021 rok 2021-04-27 11:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie: przyjęcia rocznego planu finansowego jednostki budżetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie na 2021 rok 2021-04-27 11:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Nawodnej na 2021 rok 2021-04-27 11:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Krzymowie na 2021 rok 2021-04-27 11:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Grzybnie na 2021 rok 2021-04-27 11:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Brwicach na 2021 rok 2021-04-27 11:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 24 /2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie na 2021 rok 2021-04-27 10:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnie na 2021 rok 2021-04-27 10:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie: przyjęcia rocznego planu finansowego jednostki budżetowej Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie na 2021 rok 2021-04-27 10:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie: przyjęcia rocznego planu finansowego jednostki budżetowej Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie na 2021 rok 2021-04-27 10:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Chojnie na rok 2021 do uchwały nr XXVII/212/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2021 rok 2021-04-27 10:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2021 rok do Uchwały Nr XXVIII/217/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok 2021-04-22 10:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 18 / 2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 15 styczeń 2021 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2021 rok 2021-04-22 09:54
dokument ZARZĄDZENIE Nr 17/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 sierpnia 2019 r. Nr 233/VIII/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Chojnie 2021-04-16 10:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr 16/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Chojna w 2021 r. 2021-04-15 15:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 15/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2021 r. 2021-04-15 14:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 roku. w sprawie: harmonogramu przekazywania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury 2021-04-15 14:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 13/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-04-15 13:56
dokument ZARZĄDZENIE Nr 12/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 roku. w sprawie: powołania Komisji przetargowej 2021-04-15 13:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 11/2021 BURMISTRZA MINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Chojnie 2021-04-15 13:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 10/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji doręczania korespondencji miejscowej 2021-04-15 13:34
dokument ZARZĄDZENIE Nr 9/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna 2021-04-15 13:15
dokument ZARZADZENIE Nr 8/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna 2021-04-15 13:11
dokument ZARZĄDZENIE Nr 7 /2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 stycznia 2021 roku. w sprawie: powołania Komisji przetargowej 2021-04-15 13:02
dokument ZARZĄDZENIE Nr 6/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 stycznia 2021 roku. w sprawie: powołania Komisji przetargowej 2021-04-15 12:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 5/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 stycznia 2021 roku. w sprawie: powołania Komisji przetargowej 2021-04-15 12:47
dokument ZARZĄDZENIE Nr 4/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-04-15 12:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 3/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-04-15 12:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-04-15 12:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-04-15 12:33