Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

ZARZĄDZENIE NR 18 / 2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 15 styczeń 2021 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR  18 / 2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 15 styczeń 2021 roku w sprawie:     zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy  Chojna na 2021 rok

 

            Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami)  zarządzam, co następuje:

 

            § 1. Zwiększam wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę 238.780,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

            § 4. Zmniejszam wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę 238.780,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

            § 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Chojna.

 

            § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Dokonano zmian budżetu  z przeznaczeniem na realizacją zadań bieżących gminy.

Rozwiązano rezerwy:

a) ogólną w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Gminy Chojna,

b) celowe w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

           

Chojna, styczeń 2021 rok

 

Burmistrz Gminy Chojna

Barbara Rawecka


Załącznik Nr 1
                                     
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
600     Transport i łączność przed zmianą 2 487 195,68 781 195,68 781 195,68 0,00 781 195,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 706 000,00 1 706 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 080,00 -2 080,00 -2 080,00 0,00 -2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 080,00 2 080,00 2 080,00 0,00 2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 487 195,68 781 195,68 781 195,68 0,00 781 195,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 706 000,00 1 706 000,00 0,00 0,00 0,00
  60095   Pozostała działalność przed zmianą 169 300,00 169 300,00 169 300,00 0,00 169 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 080,00 -2 080,00 -2 080,00 0,00 -2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 080,00 2 080,00 2 080,00 0,00 2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 169 300,00 169 300,00 169 300,00 0,00 169 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 080,00 -2 080,00 -2 080,00 0,00 -2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 122 920,00 122 920,00 122 920,00 0,00 122 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4430 Różne opłaty i składki przed zmianą 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 080,00 2 080,00 2 080,00 0,00 2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 380,00 2 380,00 2 380,00 0,00 2 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700     Gospodarka mieszkaniowa przed zmianą 1 404 998,00 1 369 998,00 1 369 998,00 27 283,00 1 342 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -67 000,00 -67 000,00 -67 000,00 0,00 -67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 67 000,00 67 000,00 67 000,00 0,00 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 404 998,00 1 369 998,00 1 369 998,00 27 283,00 1 342 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00
  70095   Pozostała działalność przed zmianą 1 201 868,00 1 201 868,00 1 201 868,00 27 283,00 1 174 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -67 000,00 -67 000,00 -67 000,00 0,00 -67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 67 000,00 67 000,00 67 000,00 0,00 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 201 868,00 1 201 868,00 1 201 868,00 27 283,00 1 174 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4260 Zakup energii przed zmianą 435 000,00 435 000,00 435 000,00 0,00 435 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 471 000,00 471 000,00 471 000,00 0,00 471 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe przed zmianą 280 000,00 280 000,00 280 000,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -67 000,00 -67 000,00 -67 000,00 0,00 -67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 213 000,00 213 000,00 213 000,00 0,00 213 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przed zmianą 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 31 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 47 000,00 47 000,00 47 000,00 0,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750     Administracja publiczna przed zmianą 7 961 609,77 7 821 609,77 7 545 609,77 5 634 194,76 1 911 415,01 0,00 276 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 0,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 7 961 609,77 7 821 609,77 7 545 609,77 5 634 194,76 1 911 415,01 0,00 276 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00
  75011   Urzędy wojewódzkie przed zmianą 347 729,76 347 729,76 346 229,76 293 829,76 52 400,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 700,00 -2 700,00 -2 700,00 0,00 -2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 349 029,76 349 029,76 347 529,76 293 829,76 53 700,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                             
                                        Strona 1 z 4
                                     
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 700,00 -2 700,00 -2 700,00 0,00 -2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 40 500,00 40 500,00 40 500,00 0,00 40 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 700,00 2 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 43 200,00 43 200,00 43 200,00 0,00 43 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4430 Różne opłaty i składki przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przed zmianą 5 975 805,01 5 835 805,01 5 826 805,01 4 261 840,00 1 564 965,01 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 300,00 -1 300,00 -1 300,00 0,00 -1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 5 974 505,01 5 834 505,01 5 825 505,01 4 261 840,00 1 563 665,01 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 596 865,01 596 865,01 596 865,01 0,00 596 865,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 300,00 -1 300,00 -1 300,00 0,00 -1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 595 565,01 595 565,01 595 565,01 0,00 595 565,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przed zmianą 620 464,00 380 464,00 260 464,00 28 014,00 232 450,00 40 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 500,00 -2 500,00 -2 500,00 0,00 -2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 628 464,00 388 464,00 268 464,00 28 014,00 240 450,00 40 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne przed zmianą 614 414,00 374 414,00 254 414,00 27 514,00 226 900,00 40 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 500,00 -2 500,00 -2 500,00 0,00 -2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 614 414,00 374 414,00 254 414,00 27 514,00 226 900,00 40 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 87 500,00 87 500,00 87 500,00 0,00 87 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 500,00 -2 500,00 -2 500,00 0,00 -2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 61 000,00 61 000,00 61 000,00 0,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 62 000,00 62 000,00 62 000,00 0,00 62 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4430 Różne opłaty i składki przed zmianą 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 49 500,00 49 500,00 49 500,00 0,00 49 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  75421   Zarządzanie kryzysowe przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                             
                                        Strona 2 z 4
                                     
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
    4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758     Różne rozliczenia przed zmianą 1 305 258,46 1 305 258,46 1 305 258,46 0,00 1 305 258,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -13 000,00 -13 000,00 -13 000,00 0,00 -13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 292 258,46 1 292 258,46 1 292 258,46 0,00 1 292 258,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  75818   Rezerwy ogólne i celowe przed zmianą 1 305 258,46 1 305 258,46 1 305 258,46 0,00 1 305 258,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -13 000,00 -13 000,00 -13 000,00 0,00 -13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 292 258,46 1 292 258,46 1 292 258,46 0,00 1 292 258,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4810 Rezerwy przed zmianą 1 305 258,46 1 305 258,46 1 305 258,46 0,00 1 305 258,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -13 000,00 -13 000,00 -13 000,00 0,00 -13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 292 258,46 1 292 258,46 1 292 258,46 0,00 1 292 258,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851     Ochrona zdrowia przed zmianą 402 000,00 402 000,00 191 000,00 27 900,00 163 100,00 211 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 407 000,00 407 000,00 196 000,00 27 900,00 168 100,00 211 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85195   Pozostała działalność przed zmianą 14 000,00 14 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 19 000,00 19 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przed zmianą 6 870 186,60 6 442 186,60 6 298 186,60 189 510,00 6 108 676,60 144 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428 000,00 428 000,00 300 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie -150 200,00 -150 200,00 -150 200,00 0,00 -150 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 150 200,00 150 200,00 150 200,00 0,00 150 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 6 870 186,60 6 442 186,60 6 298 186,60 189 510,00 6 108 676,60 144 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428 000,00 428 000,00 300 000,00 0,00 0,00
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg przed zmianą 763 000,00 763 000,00 763 000,00 0,00 763 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -150 200,00 -150 200,00 -150 200,00 0,00 -150 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 150 200,00 150 200,00 150 200,00 0,00 150 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 763 000,00 763 000,00 763 000,00 0,00 763 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4260 Zakup energii przed zmianą 380 000,00 380 000,00 380 000,00 0,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 0,00 -100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 280 000,00 280 000,00 280 000,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4270 Zakup usług remontowych przed zmianą 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 100 500,00 100 500,00 100 500,00 0,00 100 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -50 200,00 -50 200,00 -50 200,00 0,00 -50 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 50 300,00 50 300,00 50 300,00 0,00 50 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                             
                                        Strona 3 z 4
                                     
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
    4580 Pozostałe odsetki przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: przed zmianą 77 193 260,00 63 594 898,00 41 327 871,00 23 282 313,76 18 045 557,24 2 827 000,00 19 228 824,00 0,00 0,00 211 203,00 13 598 362,00 13 598 362,00 2 469 362,00 0,00 0,00
zmniejszenie -238 780,00 -238 780,00 -238 780,00 0,00 -238 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 238 780,00 238 780,00 238 780,00 0,00 238 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 77 193 260,00 63 594 898,00 41 327 871,00 23 282 313,76 18 045 557,24 2 827 000,00 19 228 824,00 0,00 0,00 211 203,00 13 598 362,00 13 598 362,00 2 469 362,00 0,00 0,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Hybiak 22-04-2021 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Górska 15-01-2021
Ostatnia aktualizacja: - 22-04-2021 09:54