Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E N R 867 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie majątkowych pochodzących z nieleg 2004-06-15 10:01
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr866/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosków dot. wydania zezwolenia na sprzedaż piwa i napojów alkoholowych 2004-06-09 14:57
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 865/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu Gminy 2004-06-09 14:53
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 864/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania dodatkowego podziału geodezyjnego działki Nr 197/3 położonej w Chojnie 2004-06-09 14:53
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 863/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chojnie prz 2004-06-09 14:52
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 862/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki 2004-06-09 14:51
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 861/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia wyceny działki położonej w Chojnie 2004-06-09 14:49
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 860/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia wyceny lokali mieszkalnych położonych przy ul. B. Chrobrego 9 b w Chojnie 2004-06-09 14:48
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 859/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia oferty dot. kupna nieruchomości położonej w Mętnie 2004-06-09 14:43
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 858/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie do prowadzenia postępowania i wydawania decyz 2004-06-09 14:01
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 857/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wyboru oferty na rozebranie i pozyskanie złomu z bocznicy kolejowej na terenie byłego lotniska w Chojni 2004-06-09 13:57
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr856/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Gryfino 2004-06-09 13:55
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 855/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż działek 2004-06-09 13:52
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 854 /2004r Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 kwietnia 2004r w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im 2004-06-09 13:51
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 853/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania słupków ogrodzeniowych dla PUK Spółka z.o.o. w Chojnie 2004-06-09 13:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 852/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2004-06-09 13:38
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E N R 851 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego Gminy Chojna na rok 2004 2004-06-09 13:26
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E NR 850 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na rok 2004 2004-06-09 13:18
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 849/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie podpisania aneksu do umowy na dofinansowanie Klubu Sportowego Rurzyca Nawodna 2004-06-09 13:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr848/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej Piekarni - Cukierni M.A.X.X. w Chojnie 2004-06-09 13:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr 847/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż piwa 2004-06-09 13:07
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 846/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Miejskiego Klubu Sportowego „ ODRA ” w Chojnie 2004-06-09 13:03
dokument ZARZĄDZENIE Nr 845/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 kwietnia 2004 r w sprawie zaopiniowania wniosku dot. zmiany głównego najemcy lokalu użytkowego 2004-06-09 13:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 844/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosków dot. zmiany głównego najemcy lokali mieszkalnych 2004-06-09 13:01
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 843/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wyboru oferty dot. adaptacji pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Godkowie Osiedlu na potrzeby s 2004-06-09 13:00
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 842/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie prac związanych z adaptacją budynku przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chojnie na realizację zadań z zakresu Oś 2004-06-09 12:59
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 841/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie zakupu przystanku autobusowego 2004-06-09 12:57
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 840/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie zebrania ofert na dostawę materiałów drogowych na realizację zadań w 2004 r 2004-06-09 12:56
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 839/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 kwietnia 2004 r. sprawie rozwiązania rezerwy celowej Rady Sołeckiej w miejscowości Stoki 2004-06-09 12:56
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 838/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie zlecenia wykonania utwardzenia drogi wjazdowej na targowisko i posesję przy ul. Jagiellońskiej w Chojnie 2004-06-09 12:45
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 837/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłoszenia udziału Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie w Programie Prywatyzacji Podmiotów Komunal 2004-06-09 12:44
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 836/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Fundacji ,, Serce – Na pomoc chorym i potrzebującym dz 2004-06-09 12:42
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 835/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. zmiany umowy dzierżawy gruntu 2004-06-09 12:39
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 834/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. rozłożenia na raty opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego działki 2004-06-09 12:37
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 833/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany umowy dzierżawy gruntu pod garaż 2004-06-09 12:36
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 832/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. umorzenia opłaty z tyt. czynszu dzierżawnego za garaż 2004-06-09 12:35
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 831/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. rozłożenia na raty opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego za garaż 2004-06-09 12:34
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 830/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie podpisania umowy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego „ Pomerania ” w Szczecinie 2004-06-09 12:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 829 /2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów ubioru kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego w Chojnie w 2004 roku 2004-06-09 12:30
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 828/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu i wyboru oferty na wykonanie modernizacji budynku Zespołu Szkół w Chojnie 2004-06-09 12:10