Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 911/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 maja 2004r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. 2004-08-05 10:05
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E N R 934 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu, zmian w budżecie Gminy na 2004 rok oraz układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 20 2004-06-16 13:09
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E NR 933/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2004 rok oraz układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2004 rok. 2004-06-16 13:01
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 932/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 maja 2004r. w sprawie upoważnienia kierownika Sekcji OPS w Chojnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i 2004-06-16 10:25
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 931/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 maja 2004 r. sprawie zaopiniowania wniosku dot. wydania zezwolenia na sprzedaż piwa i napojów alkoholowych 2004-06-16 10:15
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 930/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wyrównań wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi szkół i Przedszkola Miejskiego 2004-06-16 10:14
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 929/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wyceny działki położonej Godkowie 2004-06-16 10:13
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 928/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na podział geodezyjny działki 2004-06-16 10:13
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 927/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż działek 2004-06-16 10:12
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 926/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie powierzenia Placu Konstytucji 3 - go Maja w administrowanie Centrum Kultury w Chojnie 2004-06-16 10:07
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 925/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie zmiany umowy dzierżawy działki 2004-06-16 10:00
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 924/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia wycen lokali mieszkalnych 2004-06-16 09:59
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 923/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie podpisania aneksów do umów zawartych z klubami sportowymi 2004-06-16 09:58
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 922/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 maja 2004 r. sprawie zaopiniowania wniosków dot. dofinansowania 2004-06-16 09:58
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 921/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie użyczenia stołów i krzeseł dla sołectwa w Czartoryji 2004-06-16 09:57
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 920/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 maja 2004 r. sprawie dokonania obopólnej zamiany lokali mieszkalnych 2004-06-16 09:54
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 919/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 maja 2004 r. sprawie skierowania do najmu lokalu mieszkalnego 2004-06-16 09:53
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 918/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie budowy sieci wodociągowej przy ul. Narciarskiej w Chojnie 2004-06-16 09:52
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 917/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 maja 2004 r. sprawie powołania komisji do opracowania Programu Rozwoju Lokalnego 2004-06-16 09:22
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 916/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wykonania konserwacji parkietu sali gimnastycznej oraz obudowy kaloryferów 2004-06-16 09:20
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 915/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie dofinansowania remontów zabytkowych kościołów na terenie Gminy Chojna oraz remontu murów obronnych 2004-06-16 09:18
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 914/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie opracowania dokumentacji technicznej na budowę rurociągu tłocznego 2004-06-16 09:17
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 913/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie podpisania aneksu do umowy zawartej z firmą PPUH „ ESBUD ” Spółka z o.o. w Myśliborzu 2004-06-16 09:16
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E NR 912/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 maja 2004r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. 2004-06-16 09:15
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 910/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Chojnie 2004-06-16 08:55
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 908/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg 2004-06-16 08:40
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 907/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 maja 2004 r. sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych 2004-06-16 08:40
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 906/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie zlecenia wykoszenia trawnika w miejscowości Czartoryja 2004-06-16 08:39
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 905/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie rozwiązania umowy z Grupą Energetyczną ENEA SA. oraz zlecenia dla firmy Hobox w Chojnie 2004-06-16 08:36
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 904/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na dostawę polbruku, obrzeży i krawężników 2004-06-16 08:35
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 903/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni 2004-06-16 08:35
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 902/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie dofinansowania Uczniowskiego Klubu Sportowego Relax przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie 2004-06-16 08:34
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 901/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosków dot. wydania zezwolenia na sprzedaż piwa i napojów alkoholowych 2004-06-16 08:33
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 900/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia korekt do projektu uchwały Rady Miejskiej i innych. 2004-06-16 08:33
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 899/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia wyceny lokali mieszkalnych 2004-06-16 08:32
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E NR 898 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie:udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie do dokonywania przen 2004-06-16 08:31
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E NR 897 / 2004 Burmistrza Gminy Chojn z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie:udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojn 2004-06-16 08:31
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E N R 896 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 maja 2004 roku w sprawie: zawarcia umowy dzierżawy ogródka działkowego. 2004-06-16 08:30
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E N R 895 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 maja 2004 roku w sprawie: przyjęcia rezygnacji z dzierżawy działki. 2004-06-16 08:30
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 894/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 maja 2004r. w sprawie przyjecia rezygnacji z dzierżawy działki. 2004-06-16 08:30
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 893/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z dzierżawy ogródka warzywnego 2004-06-16 08:29
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 892/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki 2004-06-16 08:29
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 891/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosków dot. kupna lokali mieszkalnych 2004-06-16 08:29
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 890/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki 2004-06-16 08:28
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 889/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia wyceny lokali mieszkalnych w budynku przy ul. B. Chrobrego 9 w Chojnie 2004-06-16 08:28
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 888/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia oferty na wykonanie podziału geodezyjnego działki 2004-06-16 08:28
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 887/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie odstąpienia od obciążenia kosztami z tyt. czynszu za najem świetlicy wiejskiej w miejscowości Godków Osiedle 2004-06-16 08:27
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 886/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tyt. czynszu za najem lokalu użytkowego 2004-06-16 08:26
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 885/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie pokrycia kosztów wymiany drzwi wejściowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Lisim Polu 2004-06-16 08:26
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 884/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zleceń dla PUK Spółka z.o.o. w Chojnie 2004-06-16 08:25
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 883/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie obopólnej zamiany lokali mieszkalnych 2004-06-16 08:25
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 882/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie użyczenia terenu z przeznaczeniem na zorganizowanie imprezy „ Zlot Garbusów ” 2004-06-16 08:25
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 881/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania ławek oraz kosza na potrzeby sołectwa w Czartoryji 2004-06-16 08:24
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 880/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zlecenia wykonania pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Godkowie 2004-06-16 08:24
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 879/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie obniżenia stawki czynszu z tyt. najmu lokalu użytkowego 2004-06-16 08:23
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 878/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zlecenia remontu syren alarmowych OSP w Brwicach, Lisim Polu i Nawodnej 2004-06-16 08:22
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 877/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie remontu adaptacyjnego byłej kuźni z przeznaczeniem na remizę strażacką w miejscowości Brwice 2004-06-16 08:22
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 876/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zakupu materiałów budowlanych z przeznaczeniem na remont remizy strażackiej w miejscowości Nawodna 2004-06-16 08:21
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 875/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Sołeckiej w Nawodnej 2004-06-16 08:21
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 874/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zakupu materiałów ogrodzeniowych na potrzeby sołectwa Garnowo 2004-06-16 08:21
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 873/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zlecenia wykonania nawierzchni drogi ulicy Kolejowej w Chojnie 2004-06-16 08:20
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 872/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zlecenia doziarnienia i wykonania stabilizacji drogi gminnej w Jeleninie 2004-06-16 08:18
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 871/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zlecenia dowozu kruszywa na odcinek drogi powiatowej w miejscowości Jelenin 2004-06-16 08:18
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 870/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie porozumienia dot. budowy chodnika w Brwicach 2004-06-16 08:16
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 869/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Leszkowi Stefańskiemu do reprezentowania organu prowadzącego na radach pedagog 2004-06-16 08:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 868 /2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły pOdstawowej w Lisim Polu. 2004-06-15 12:55