Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1203/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2004 r. w sprawie skierowania do najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Bol. Prusa w Chojnie 2005-03-29 12:47
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1202/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2004 r. w sprawie skierowania do najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Bol. Prusa w Chojnie 2005-02-01 11:34
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1201/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2004 r. w sprawie dokonania zmiany głównego najemcy lokalu mieszkalnego 2005-02-01 11:33
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1200/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2004 r. w sprawie skierowania do współnajmu lokalu mieszkalnego przy ul. Narciarskiej w Chojnie 2005-02-01 11:32
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1199/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wykonania pierwszego etapu remontu świetlicy w miejscowości Łaziszcze 2005-02-01 11:31
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1198/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wykonania remontu cząstkowego drogi gminnej w Czartoryji 2005-02-01 11:30
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1197/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wykonania remontu punktu oświetleniowego przy drodze gminnej w Brwicach 2005-02-01 11:29
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1196/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wykonania remontu przepustu przy drodze gminnej 2005-02-01 11:28
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1195/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2004 r. w sprawie zlecenia wykonania inwentaryzacji budynków położonych w Lisim Polu 2005-02-01 11:27
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1194/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2004 r. w sprawie ustalenia cen działek 2005-02-01 11:26
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1193/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyjęcia oferty na kupno działki 2005-02-01 11:25
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1192/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Godkowie 2005-02-01 11:24
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1191/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Krzymowie 2005-02-01 11:23
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1190/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Brwicach 2005-02-01 11:22
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1189/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Grzybnie 2005-02-01 11:21
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1188/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Lisim Polu. 2005-02-01 11:20
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1187/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 września 2004 r. w sprawie zmniejszenia zakresu robót w modernizowanym budynku Gimnazjum w Chojnie 2005-02-01 11:19
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1186/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 września 2004 r. w sprawie zlecenia wykonania remontu Bramy Barnkowskiej 2005-02-01 11:17
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1185/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wykonania robót dodatkowych w modernizowanym budynku Gimnazjum w Chojnie 2005-02-01 11:16
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1184/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 września 2004 r. w sprawie zlecenia opracowania dokumentacji technicznej związanej ze spięciem dwóch sieci wodociągowych ( lotn 2005-02-01 11:14
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1183/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 września 2004 r w sprawie wycen nieruchomości 2005-02-01 11:12
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1182/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 września 2004 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki 2005-02-01 11:11
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1181/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 września 2004 r. w sprawie zmiany umowy gruntu pod garaż 2005-02-01 11:10
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1180/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 września 2004 r. w sprawie zmiany umowy dzierżawy gruntu pod garaż 2005-02-01 11:09
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1179/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 września 2004 r. w sprawie dofinansowania nagród dla laureatów biegów krzywińskich 2005-02-01 11:09
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1178/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 września 2004 r. w sprawie pokrycia kosztów dowozu dzieci ze szkół podstawowych 2005-02-01 11:08
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1177/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż piwa 2005-02-01 11:07
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1176/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 września 2004 r w sprawie wykonania stołów z ławkami, zadaszeniem i koszami na śmieci wraz z montażem przy drodze Krajnik D 2005-02-01 11:06
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1175/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 września 2004 r. w sprawie wykonania tablic informacyjnych wraz z montażem przy drodze Krajnik Dolny - Zatoń Dolna 2005-02-01 11:04
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1174/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. wznowienia umowy o pomocy publicznej z 2003r. 2005-02-01 11:02
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1173/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 września 2004 r. w sprawie przyjęcia oferty na kupno działek przy ul. Szczecińskiej w Chojnie 2005-02-01 11:00
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1172/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 września 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Transportow 2005-02-01 10:59
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1170/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 września 2004 r. w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki na własność 2005-02-01 09:26
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1169/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 września 2004 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2005-02-01 09:25
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1168/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki 2005-02-01 09:25
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1167/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki 2005-02-01 09:24
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1166/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki 2005-02-01 09:23
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1165/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 września 2004 r. w sprawie przyjęcia wyceny lokali mieszkalnych 2005-02-01 08:58
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1164/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 września 2004 r. w sprawie wykonania izolacji i naprawy dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie 2005-02-01 08:57
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1163/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Sołeckiej w Krajniku Dolnym dot. przekazania gruzu z targowiska 2005-02-01 08:56
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1162/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 września 2004 r. w sprawie odtworzenia nawierzchni pobocza na odcinku drogi wzdłuż ul. Narciarskiej 2005-02-01 08:55
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1161/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 września 2004 r. w sprawie zlecenia wykonania otworów okiennych w budynku świetlicy szkolnej w miejscowości Grzybno 2005-02-01 08:54
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1160/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. kupna słupków betonowych 2005-02-01 08:53
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1159/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 września 2004 r. w sprawie przeprowadzenia robót dodatkowych dot. budowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie 2005-02-01 08:53
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1158/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na modernizację drogi gruntowej 2005-02-01 08:52
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1157/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie przedłużenia terminu składania ofert na zakup i montaż siedzisk na Stadionie Miejskim w Chojnie 2005-02-01 08:51
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1156/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zakupu materiałów na remont remizy OSP w Strzelczynie 2005-02-01 08:50
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1155/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie skierowania do najmu lokalu socjalnego 2005-02-01 08:49
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1154/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zmiany decyzji dot. skierowania do umowy najmu z dnia 3 sierpnia 2004 r. 2005-02-01 08:49
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1153/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zakupu bram dla OSP Chojna i OSP Nawodna oraz zakupu akcesoriów na pomalowanie remizy w Chojnie 2005-02-01 08:47
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1152/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie wykonania grzybka na placu zabaw w Brwicach 2005-02-01 08:46
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1151/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Sołeckiej w Krajniku Dolnym dot. ustawienia płyt betonowych 2005-02-01 08:44
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1150/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Sołeckiej w Krajniku Dolnym 2005-02-01 08:43
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1149/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie przyznania nagród w ramach konkursu „ Najestetyczniejsza i przyjazna zagroda ” 2005-02-01 08:43
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1148/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zlecenia dla PUK Spółka z o.o. w Chojnie 2005-02-01 08:41
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1147/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Sołeckiej w Strzelczynie 2005-02-01 08:41
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1146/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Sołeckiej w Godkowie Osiedlu 2005-02-01 08:40
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1145/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. sprawie rozwiązania rezerwy celowej Rady Sołeckiej w Godkowie Osiedlu 2005-02-01 08:39
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1144/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie rozwiązania rezerwy celowej Rady Sołeckiej w Grzybnie 2005-02-01 08:38
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1143/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie rozwiązania rezerwy celowej Rady Sołeckiej w Jeleninie 2005-02-01 08:37
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1142/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie rozwiązania rezerwy celowej Rady Sołeckiej w Naroście 2005-02-01 08:36
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1141/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. ustawienia reklamy na działce gminnej przy ul. Żwirki i Wigury 2005-02-01 08:36
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1140/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie wykonania tablicy reklamowej dla Stadionu Miejskiego w Chojnie 2005-02-01 08:35
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1139/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zabezpieczenia terenu w Chojnie przy ul. Młyńskiej 2005-02-01 08:34
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1138/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zlecenia wykonania oznakowania przejścia dla pieszych w miejscowości Nawodna 2005-02-01 08:33
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1137/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zmiany pkt. 2 porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym dot. wykonania nawierzchni chodnika w m 2005-02-01 08:32
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1136/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zlecenia dla PUK Spółka z o.o. w Chojnie 2005-02-01 08:31
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1135/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. remontu odcinka drogi w Strzeszewku 2005-02-01 08:30
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1134/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. powierzenia stanowiska wicedyrektora Przedszkola Miejskiego w Chojnie 2005-02-01 08:29
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1133/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie na rok 2005-02-01 08:29
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1132/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. zakupu kontenera na potrzeby klubu sportowego „Grom” Krajnik 2005-02-01 08:24
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1131/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. przekwalifikowania stoiska na targowisku w Krajniku Dolnym 2005-02-01 08:24
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1130/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. nieodpłatnego przyjęcia kontenera 2005-02-01 08:23
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1129/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Sołeckiej w Grzybnie 2005-01-06 08:13
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1128/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dyrektora Centrum Kultury w Chojnie 2005-01-06 08:12
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1127/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosków dot. wydania zezwolenia na sprzedaż piwa i napojów alkoholowych 2005-01-06 08:11