Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Z A R Z Ą DZ E N I E NR 1316 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu, zmian w budżecie Gminy na 2004 rok oraz układu wykonawczego budżetu Gm 2005-09-12 09:37
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1315/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie porozumienia dot. udzielenia dotacji celowej na program „ Upowszechnianie i promocja czytelni 2005-09-12 09:28
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1313/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Sołeckiej w Zatoni Dolnej 2005-09-12 09:27
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1312/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie rozwiązania rezerwy celowej Rady Sołeckiej w Godkowie Osiedlu 2005-09-12 09:26
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1311/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wykonania prac w świetlicach wiejskich w Naroście Rurce oraz Kamiennym Jazie 2005-09-12 09:25
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1310/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wykonania remontu schodów i wejścia w budynku Urzędu Stanu Cywilnego 2005-09-12 09:24
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1309/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wykonania remontu drogi gruntowej w Krajniku Dolnym 2005-09-12 09:23
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1305 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna 2005-09-12 09:08
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1296/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia protokołu rokowań na kupno działki 2005-09-12 08:53
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1295/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia cen lokali mieszkalnych 2005-09-12 08:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1294/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia cen działek 2005-09-12 08:50
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1291/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zlecenia wykonania remontu cząstkowego ul. Orzechowej w Chojnie 2005-09-12 08:32
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1289/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie przedłużenia terminu umowy na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku lotnisko - 2005-09-12 08:31
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1288/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie rozliczenia zadania pod nazwą budowa sieci wodociągowej w ul. Narciarskiej 2005-09-12 08:29
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1287/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zlecenia wykonania robót dodatkowych związanych z zagospodarowaniem terenu - miejsca parkingowe przy 2005-09-12 08:26
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1286/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zmiany sposobu zabezpieczenia należytego wykonania robót związanych z budową kostnicy w Strzelczyni 2005-09-12 08:23
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1280/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie dofinansowania „Konkursu reklamy środków uzależniających” 2005-09-09 12:41
dokument ZARZĄDZENIE nr 1274 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakre 2005-09-09 12:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 1273/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 listopada 2004 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Chojna na 2005 rok. 2005-09-09 12:07
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1272/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu i wyboru oferty na budowę kostnicy w Strzelczynie 2005-06-14 08:23
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1271/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 2005-06-14 08:22
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1270/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego i wyboru oferty na wykonanie modernizacji drogi gruntowej 2005-06-14 08:22
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1269/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie montażu lamp oświetleniowych na placu rekreacyjnym na terenie byłego lotniska w Chojnie 2005-06-14 08:20
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1268/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie uruchomienia świetlicy środowiskowej w miejscowości Brwice 2005-06-14 08:19
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1267/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. zwiększenia liczby godzin na nauczanie indywidualne ucznia 2005-06-14 08:18
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1266/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie 2005-06-14 08:17