herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1417/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem szkolnych sal sportowych 2005-09-29 12:13
ZARZĄDZENIE NR 1404/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego Gminy Chojna na rok 2005 do Uchwały NR XVIII / 270/2004 2005-09-12 14:00
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1403 / 2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2005 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2005 rok do Uchwały NR XXVIII / 2 2005-09-12 13:55
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1402/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie dofinansowanie spotkania z okazji „ Dnia Seniora ” 2005-09-12 13:40
ZARZĄDZENIE Nr 1400/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie okresowej obniżki opłaty eksploatacyjnej na targowisku w Krajniku Dolnym 2005-09-12 13:33
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1399/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej 2005-09-12 13:16
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1396/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie obniżenia opłaty za wynajem Sali w Centrum Kultury w Chojnie 2005-09-12 13:13
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1394/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie byłego lotniska oraz budowy drogi przy ul. Zielonej w Chojn 2005-09-12 13:12
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1390/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zawarcia umów z wychowawcami świetlic środowiskowych, konserwatorami oraz lekarzami 2005-09-12 13:11
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1386/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 stycznia 2005r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru oferty na wykonanie decyzji o warunkach zabudowy na 2005r. 2005-09-12 13:10
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1385/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie zmian wprowadzonych w zarządzeniu Nr 1234/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 października 2004 r. 2005-09-12 13:08