herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Z A R Z Ą DZ E N I E NR 1523 / 2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu, zmian w budżecie Gminy na 2005 rok oraz układu wykonawczego budżetu Gminy 2005-10-03 11:05
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1506/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup materiałów na budowę chodników 2005-10-03 10:15
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1502/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia wyceny nieruchomości zabudowanej położonej 2005-10-03 10:07
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1496/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zaopiniowania wniosków dot. wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2005-10-03 10:01
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1494/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego przy ul. Różanej w Chojnie w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkal 2005-10-03 09:59
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1493/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości 2005-10-03 09:58
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1469/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na budowę sieci wodociągowej w obrębie Bara 2005-10-03 09:54
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1468/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na wymianę pokrycia dachu budynku Ratusza w 2005-10-03 09:51
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1467/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie z budżetu Gminy projektów kulturalno – oświatowo – rek 2005-10-03 09:50
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1461/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie zlecenia wykonania aktualizacji wyceny lokalu mieszkalnego 2005-10-03 09:49
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1457/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości położonych w obrębie 8 miasta Chojna 2005-10-03 09:47
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1455/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz działek 2005-10-03 09:46
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1454/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie unieważnienia przetargu na wykonanie remontu pomieszczeń Gminnego Centrum Informacji 2005-10-03 09:44
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1451/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie unieważnienia przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej remontu części budynku Kościoła Mariackie 2005-10-03 09:41