Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E N R 1760 /2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu, zmian w budżecie Gminy na 2005 rok oraz układu wykonawc 2005-10-25 12:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1759/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisim Polu 2005-10-25 12:11
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1758/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Lisim Polu. 2005-10-25 12:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1757/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisim Polu. 2005-10-25 12:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1756/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kultury w Chojnie. 2005-10-25 11:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1755/ 2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie powołania dyrektora Centrum Kultury w Chojnie. 2005-10-25 11:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1749/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż działek położonych przy ul. Mickiewicza w Chojnie 2005-10-25 11:41
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1748/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia wyceny działki niezabudowanej w Lisim Polu 2005-10-25 11:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1747/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia wyceny działki w obrębie 8 m. Chojna i ogłoszenia przetargu 2005-10-25 11:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1744/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej wraz 2005-10-25 11:38
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1742/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2005-10-25 11:38
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1730/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia wyceny lokalu mieszkalnego 2005-10-25 11:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1724/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy budowy kanalizacji sanitarn 2005-10-25 11:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1723/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dot. wyboru Inżyniera Kontraktu dla zadania „ budowa kanalizacji sanitarne 2005-10-25 11:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1721/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia SIWZ dot. przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej 2005-10-25 11:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1720/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie zmian w regulaminie pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie 2005-10-25 11:24
dokument ZARZĄDZENIE Nr1719/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego . 2005-10-25 11:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1712/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie zaopiniowania wniosków dot. wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2005-10-25 11:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1708/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia wyceny lokalu mieszkalnego 2005-10-25 11:03
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1706/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 czerwca 2005 r. sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż nieruchomości 2005-10-25 11:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 1705/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2005 rok do Uchwały NR XXXIII/332/2005 z dnia 9 czerwca 2 2005-10-25 11:00
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1704/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie przyznania nagród dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnie 2005-10-25 10:34
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1703/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie ufundowania nagrody za wspieranie postaw obywatelskich 2005-10-25 10:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1692/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2005-10-25 10:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1694/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie zaopiniowania wniosków dot. wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa 2005-10-25 10:30