Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1860/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż nieruchomości 2005-10-26 15:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 1859/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie: przystąpienia przez Burmistrza Gminy Chojna do opracowania materiałów planistycznych do projektu budże 2005-10-26 15:05
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1858 /2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2005 rok do Uchwały NR XXXV / 3 2005-10-26 15:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1857/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nawodnej. 2005-10-26 14:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1856/ 2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Nawodnej. 2005-10-26 14:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1855 /2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nawodnej. 2005-10-26 14:20
dokument ZARZĄDZENIE Nr1854/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Nawodnej. 2005-10-26 13:25
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1853/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa 2005-10-26 12:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1852/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż piwa 2005-10-26 12:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1851/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż piwa 2005-10-26 12:15
dokument Zarządzenie Nr 1849/05 Burmistrz Gminy Chojna z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych i powołania komisji inwentaryzacyjnej. 2005-10-26 12:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1844/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż nieruchomości 2005-10-25 15:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1843/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia SIWZ dot. przetargu na odtworzenie boiska sportowego przy ul. Orląt w Chojnie 2005-10-25 15:00
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1840/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia procedury przetargowej dot. przebudowy chodnika przy ul. Owocowej w Chojni 2005-10-25 14:59
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1839/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż piwa 2005-10-25 14:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1836/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż piwa 2005-10-25 14:56
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1834/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego udziału Gminy w nieruchomości zabudowanej położon 2005-10-25 14:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1833/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komisji do odbioru wymiany pokrycia dachu budynku Ratusza w Chojnie 2005-10-25 14:42
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1832/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia SIWZ dot. przetargu na wykonanie adaptacji budynku koszarowego przy ul. Orląt w Chojnie na mieszkan 2005-10-25 14:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1831/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia SIWZ dot. przetargu na budowę przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w rejonie ulicy And 2005-10-25 14:38
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1829/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dot. remontu nawierzchni drogi i parkingów przy ul. B. Prusa oraz targowiska przy 2005-10-25 14:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1817/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację pierwszego etapu budowy chodnika przy ul. Owocowej w Chojni 2005-10-25 14:33