Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1928/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa 2005-10-27 14:12
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E N R 1926 / 2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 września 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu, zmian w budżecie Gminy na 2005 rok oraz układu wykonawczego budże 2005-10-27 14:11
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1924 / 2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 września 2005 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2005 rok do Uchwały NR XXXVII / 3 2005-10-27 14:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1923/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 września 2005 r. w sprawie przekazania środków finansowych z budżetu Gminy dla chojeńskich trojaczków 2005-10-27 14:07
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1922 / 2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 września 2005 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do zaciągnięcia kredytu długoterminowego dla Dyrektor 2005-10-27 14:06
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1921/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 września 2005 r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2005-10-27 11:46
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1919/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 września 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż nieruchomości 2005-10-27 11:45
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1914/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 września 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej dot. budowy kanalizacji sanitarnej wraz 2005-10-27 11:24
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1912/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 września 2005 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości 2005-10-27 11:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1909/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 września 2005 r. w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Chojnie 2005-10-27 11:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1908/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 września 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2005-10-27 11:03
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1898 /2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 września 2005r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie do prowadzenia postępowania i wydawania 2005-10-27 10:54
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1897 /2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 września 2005r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie do prowadzenia postępowania i wydawania 2005-10-27 10:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1896/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 września 2005 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Pols 2005-10-27 10:25
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1892/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 września 2005 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż piwa 2005-10-27 10:16
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1890/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 września 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedur przetargowych dot. odtworzenia boiska sportowego przy u 2005-10-27 09:59
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1889/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2005 r. w sprawie zwiększenia kwoty dofinansowania kursu autobusu PKS Szczecin do miejscowości Krajnik Górny 2005-10-27 09:51
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1886/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowościach: 2005-10-27 09:50
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1882/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2005 r. w sprawie przyjęcia wyceny nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 2005-10-27 09:49
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1881/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na zbycie działki 2005-10-27 09:48
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1876/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 września 2005 r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem Sali Konferencyjnej obowiązujące w okresie kampanii związanej z wyborami 2005-10-27 09:46
dokument Zarządzenie Nr 1875/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 września 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Sen 2005-10-27 09:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1868/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 września 2005r. w sprawie zatwierdzenia SIWZ na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jelenin 2005-10-27 08:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1867/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 września 2005r. w sprawie zatwierdzenia SIWZ na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krupin 2005-10-27 08:24
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1866/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 września 2005r. w sprawie zatwierdzenia SIWZ na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lisie Po 2005-10-27 08:22
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1865/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Krajniku Dolnym 2005-10-27 08:20
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1864/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Paderewskiego w Chojnie 2005-10-27 08:19
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1863/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Mickiewicza – Szczecińskie 2005-10-27 08:18