Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E NR 2080 / 2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2005 rok do Uchwały NR XXXIX/401/200 2006-01-24 14:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2079/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej 2006-01-24 14:08
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E NR 2078 / 2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu, zmian w budżecie Gminy na 2005 rok oraz układu wykonawczego budżetu Gmi 2006-01-24 14:03
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2076/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia umów z wychowawcami świetlic środowiskowych, konserwatorami oraz lekarzami 2006-01-24 14:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2075/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmian w regulaminie pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2006-01-24 13:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2074/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej hangarem 2006-01-04 11:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2071/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie z budżetu Gminy projektów kulturalno – oświatowo – rekreacyj 2006-01-04 11:05
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2070/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wspólne 2006-01-04 10:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2069 /2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie odrzucenia protestu dotyczącego postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na dostawę kserokopiarki 2006-01-04 10:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2068/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie unieważnienia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno – przestrzennej pomnika Ojca Świętego &# 2006-01-04 10:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2067/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z wymianą okien i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie 2006-01-04 10:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2066/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2006-01-04 10:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2059/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia terminów II przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości 2006-01-04 10:42
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2058/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia list ostatecznych osób uprawnionych do najmu lokali mieszkalnych oraz socjalnych na 2006 rok. 2006-01-04 10:41
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2051/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego na dostawę kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Chojnie 2006-01-04 10:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2050/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na utrzymanie zimowe dróg kategorii gminnej na terenie Gminy Choj 2006-01-04 10:34
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2049/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sporządzenie map do celów projektowych dla dróg gminnych 2006-01-04 10:33
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E NR 2044 / 2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie: Regulaminu Kontroli Wewnętrznej 2006-01-04 10:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2040/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedur przetargowych na sprzedaż nieruchomości 2006-01-04 10:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2039/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia wyceny nieruchomości 2006-01-04 10:20
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2038/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia wyceny lokali mieszkalnych 2006-01-04 10:19
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2037/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej 2006-01-04 10:18