Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E NR 15/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2006 rok do Uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy na 2006 rok. 2007-01-16 12:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 14/V/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2007-01-16 12:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 13/V/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie wyboru oferty na ubezpieczenie na 2007 r. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej, odpowiedzialności cywilno kontraktowej, ubezpieczenia komunikacyjnego OC, AC, NWW 2007-01-16 12:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 12/V/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Brwicach. 2007-01-16 12:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 11/V/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie zmian w regulaminie pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2007-01-16 12:41
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E NR 10 /2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2006 rok do Uchwały NR II/7/2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy na 2006 rok. 2007-01-16 12:39
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E NR 9 / 2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 grudnia 2006 roku zmieniające Zarządzenie NR 118/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie: Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i gospodarki materiałowej. 2007-01-16 12:35
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E NR 8 /2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 grudnia 2006 roku zmieniające Zarządzenie NR 195/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 kwietnia 2003 roku. w sprawie: organizacji i prowadzenia gospodarki kasowej. 2007-01-16 12:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 7/V/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie ustalenie ceny nieruchomości wydzielonych z działki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie. 2007-01-16 12:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 6/V/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie ustalenie ceny nieruchomości gruntowych. 2007-01-16 12:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 5/V/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wartości działki i wartości prawa wieczystego użytkowania. 2007-01-16 12:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 4/V/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia ceny lokali mieszkalnych. 2007-01-16 12:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 3/V/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 grudnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 5/06/07 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. J. Korczaka. 2007-01-16 12:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2/V/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2007-01-16 12:25
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1/V/2006 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza. 2007-01-16 12:25