Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:


Burmistrz Gminy Chojna

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

nr 1 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w mieście Chojna wraz z użyczeniem stadionu przy ul. Wojska Polskiego oraz jego utrzymanie i eksploatację - 149.832,00 zł.,

nr 2 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Chojna-lotnisko - 4.681,00 zł

nr 3 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Godków - 33.885,00 zł

nr 4 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Krajnik Dolny - 8.406,00 zł

nr 5 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Brwice - 8.406,00 zł

nr 6 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Grzybno - 4.681,00 zł

nr 7 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Lisie Pole - 4.681,00 zł

nr 8 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Białęgi - 4.681,00 zł

nr 9 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Krzymów - 4.681,00 zł

nr 10 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Stoki - 1.566,00 zł

nr 11 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu reprezentowanie - 2.000,00 zł Gminy na zawodach międzynarodowych w zakresie lekkiej atletyki

Uczestnikami konkursu mogą być organizacje nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych w tym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Termin realizacji zgłoszonego projektu- rok 2007.

Wymagany wkład własny wynosi minimum 10%.

Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

Regulamin konkursu dostępny jest:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy

  2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie

Ponadto nazwę zadania i termin składania ofert publikuje się w lokalnej prasie.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnie lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, z dopiskiem na kopercie: '' upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, oraz nr zadania, którego dotyczy"- w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2007r. do godz. 15.00. Zastrzega się możliwość przedterminowego rozpatrzenia ofert w przypadku gdy, do Urzędu Miejskiego w Chojnie wpłyną oferty na kwotę odpowiednią do poszczególnych zadań.

Przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta.

Organizator konkursu zobowiązuje uczestników konkursu do zapoznania się i ścisłego przestrzegania postanowień Regulaminu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. " upowszechnianie kultury fizycznej i sportu "

Burmistrz Gminy Chojna

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 19-02-2007 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-02-2007 10:25