Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ,obręb 3 :- działka nr 56/4 o pow. 0,3005 ha - rodzaj użytków R IV a i R IV b ,


 

2007 - 05 - 28

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ,obręb 3 :

- działka nr 56/4 o pow. 0,3005 ha - rodzaj użytków R IV a i R IV b ,

CENA WYWOŁAWCZA - 38.000,-zł. - WADIUM - 3.800,-zł.

Na działce rosną samosiewny drzew i krzewów liściastych, w granicy działki nr 56/4 i drogi gminnej działka nr 51 stoi słup energetyczny i biegnie linia napowietrzna NN,

- działka nr 56/5 o pow. 0,3005 ha - rodzaj użytków R IVa i R IV b ,

CENA WYWOŁAWCZA - 38.000,-zł. - WADIUM - 3.800,-zł.

Na działce rosną samosiewny drzew i krzewów liściastych, w granicy działki nr 56/5 i drogi gminnej działka nr 51 stoi słup energetyczny i biegnie linia napowietrzna NN,

Do cen osiągniętych w drodze przetargu doliczony zostanie 22 % podatek VAT.

Kupujący dokonają na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości .

Inwestor jest zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem .

Działki obciążone jest prawem pierwokupu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych .

PRZETARG odbędzie się dnia 28 czerwca 2007 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul.Jagiellońska 4 , pokój nr 12 :

 

- działka nr 56/4 godz. 10 00

- działka nr 56/5 godz. 10 15

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej oraz dowodu tożsamości oferenta . WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 25 czerwca 2007 r. na konto BS Chojna nr

03937000070000066420000002.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika , który przetarg wygrał.

Uczestnikom , którzy nie wygrają przetargu , wpłacone wadium zostanie zwrócone

z potrąceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 10,-zł.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 4) , telefon 091 414-14- 85 wew.60.

Burmistrz

 

mgr Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Oczyński 28-05-2007 15:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Paweł Szustakiewicz 18-09-2008 13:26