Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Kalendarz wyborczy


Kalendarz wyborczy

Załącznik do postanowienia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 września 2007 r.(poz. )

 


KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2007 R.

Data wykonania czynności wyborczych

Treść czynności

 

1

2

 

do dnia 16 września 2007 r.

 • zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

  • przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów,

  • przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,

 • powołanie okręgowych komisji wyborczych

 

do dnia 21 września 2007 r.

 • podanie do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

 • zgłaszanie przez pełnomocników wyborczych kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

 

do dnia 26 września 2007 r. do godz. 2400

 • zgłaszanie okręgowych list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania

 

do dnia 30 września 2007 r.

 • powołanie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,

 • podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 

od dnia 30 września 2007 r.
do dnia 7 października 2007 r.

 • składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

 

od dnia 6 października 2007 r.
do dnia 19 października 2007 r. do godz. 2400

 • nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze

 

do dnia 7 października 2007 r.

 • sporządzenie spisów wyborców przez gminy

 

do dnia 11 października 2007 r.

 • składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców,

 • składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,

 • podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów na posłów oraz o zarejestrowanych kandydatach na senatorów

 

do dnia 16 października 2007 r.

 • składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich okręgowych list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 133 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

 • zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,

 • zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

 

w dniu 1 9 października 2007 r. o godz. 2400

 • zakończenie kampanii wyborczej

 

w dniu 21 października 2007 r. godz. 600- 2000

 • głosowanie

 

 

 

    

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Oczyński 19-09-2007 11:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Oczyński 19-09-2007 11:57