Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

U/VIII/ZBN-04 SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI I LOKALI W DRODZE PRZETARGU

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI I LOKALI W DRODZE PRZETARGU

 

 

Podstawa prawna:

art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r, Nr 102 , poz. 651 z późn. zmianami ),  ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o wlasności lokali (tekst jednolity Dz.U. nr 80, poz. 903 z późn. zmianami), uchwała Nr XX/159/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Chojna.  

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 •  Dowód wpłaty wadium w określonym wcześniej terminie, dowód tożsamości uczestnika przetargu, a w przypadku osoby prawnej aktualny dokument, potwierdzający tożsamość firmy (KRS).

 II. OPŁATY:

 •  Wolne od opłaty.

 III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Powyżej 90 dni, od dnia zakończenia przetargu.

 IV. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej, pokój nr 8.

 V. TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego.

 VI. INNE INFORMACJE ISTOTNE DLA SPRAWY:

 •  Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży podawana jest do publicznej wiadomości w formie wykazu , którą wywiesza się na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu (parter).

 •  Po upływie terminu wywieszenia wykazu (6 tygodni) , zostaje ogłoszony przetarg na tablicy ogłoszeń i w prasie lokalnej.

 •  Nabywcą nieruchomości jest osoba wyłoniona w drodze przetargu.

 •  Cenę sprzedaży uzyskaną w drodze przetargu nabywca płaci nie później niż w dniu spisania aktu notarialnego.

 •  Uczestnik przetargu powinien wpłacić wadium na 3 dni przed terminem przetargu.

 •  Koszty sądowe i notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 29-06-2005 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Monika Adamczyk 17-09-2012 13:21