Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2008 roku.


Burmistrz Gminy Chojna

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2008 roku.

Przedmiotem dofinansowania jest zadanie polegające na realizacji projektów z zakresu:

 • udziału zespołów sportowych z tereniu Gminy Chojna w rozgrywkach ligowych
  organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej,

 • systematycznego prowadzenia zajęć sportowych,

 • reprezentacji Gminy Chojna na międzynarodowych zawodach lekkoatletycznych,

 • jeździectwa,
 • sportów motorowych,

 • promocji zdrowego trybu życia,

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Pula środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji projektów wynosi 349.500,00 zł

Uczestnikami konkursu mogą być organizacje nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych w tym niedziałających w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 póz. 873 z późn. zm.)

Termin realizacji zgłoszonego projektu - rok 2008.

Wymagany wkład własny wynosi minimum 10%.

Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

Regulamin konkursu dostępny jest:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy www.bip.chojna.pl.

 2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie.

Ponadto nazwy zadania i termin składania ofert publikuje się w lokalnej prasie.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnie lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, z dopiskiem na kopercie: "kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji lub upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz nr zadania, którego dotyczy"- w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.02.2008 r. do godz. 15.00. zastrzega się możliwość przedterminowego rozpatrzenia ofert w przypadku, gdy do Urzędu Miejskiego w Chojnie wpłyną oferty na kwotę odpowiednią do poszczególnych zadań. Przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta.

Organizator konkursu zobowiązuje uczestników konkursu do zapoznania się i ścisłego przestrzegania postanowień Regulaminu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego.

W załączniku znajduje się regulamin, zarządzenie oraz wniosek.

Burmistrz Gminy Chojna

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Szustakiewicz 29-01-2008 12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Paweł Szustakiewicz 04-02-2008 14:12