Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA ROKOWANIA na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 3 o pow. 80,17m2, położonego w Chojnie przy ul. Narciarskiej 57, działka nr 10 o pow. 318 m2.


Chojna, dnia 31.01.2008r.

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA ROKOWANIA

na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 3 o pow. 80,17m2, położonego w Chojnie przy
ul. Narciarskiej 57, działka nr 10 o pow. 318 m
2.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojna, obręb 8 niniejszy teren oznaczony jest symbolem „14U” i przeznaczony pod zabudowę usługową (zakaz nadbudowy, rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku oraz zmiany funkcji usługowej).

Sprzedaż niniejszej nieruchomości lokalowej zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z 2004r. ze zmianami).

Cena wywoławcza : 150.000,00zł Zaliczka: 15.000,00zł

Rokowania odbędą się w dniu 6 marca 2008r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna (pok. nr 12).

Wpłaty zaliczki należy dokonać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002
w terminie do dnia 3 marca 2008r.

Osoby, które chcą wziąć udział w rokowaniach winny złożyć pisemne zgłoszenie wraz
z kopią wpłaty zaliczki w wysokości jw. w z
alakowanej kopercie z napisem ”Rokowania” w terminie do dnia 3 marca 2008r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna (pok. nr 12).

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię, nazwisko i adres osoby zgłaszającej się lub firmę i jej siedzibę

  • datę sporządzenia zgłoszenia,

  • oświadczenie, że zgłaszający się zapoznał się z warunkami rokowań
    i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

  • proponowany sposób realizacji zamierzonej inwestycji

Zaliczka ulega przepadkowi w przypadku wygrania rokowań i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, których oferty nie zostaną przyjęte wpłacona zaliczka zostanie zwrócona.

Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż ww. lokalu odbył się w dniu 20.09.2007r., drugi przetarg nieograniczony w dniu 22.11.2007r.

Burmistrz Gminy Chojna zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok.8) tel.(091) 141035 wew.61.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Szustakiewicz 01-02-2008 10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Paweł Szustakiewicz 18-09-2008 14:14