Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 64/4 o pow. 0,28 ha, położonej w obrębie Godków


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chojna, dnia 28 lipca 2008 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 64/4 o pow. 0,28 ha, położonej w obrębie Godków. Sąd Rejonowy
w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą 41755.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów nieruchomość posiada użytek - S-R- IV a
i SR-IVb.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojna są to tereny przewidziane pod zabudowę budynków mieszkalnych, jednorodzinnych.

CENA WYWOŁAWCZA wynosi - 27.000,-zł - WADIUM -2.700,-zł

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 22 % podatek VAT.

Minimalne postąpienie wynosi 270,-zł.

W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych.

Kupujący dokona na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości

Inwestor jest zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

PRZETARG odbędzie się dnia 11 września 2008 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4 , pokój nr 12 o godz. 10 15.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej oraz dowodu tożsamości oferenta a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 8 września 2008 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 4), telefon 091 414-14- 85 wew.60.

 

 

Burmistrz

 

mgr Adam Fedorowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 29-07-2008 13:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Juzyszyn 29-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Paweł Szustakiewicz 18-09-2008 14:48