Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 98/4 o pow. 0,0500 ha, położonej w obrębie Stoki


Chojna, dnia 14 sierpnia 2008 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 98/4 o pow. 0,0500 ha, położonej w obrębie Stoki. Sąd Rejonowy
w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą 2904.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów nieruchomość posiada użytek - R- III b.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojna są to tereny rozwoju osadnictwa.

CENA WYWOŁAWCZA wynosi - 7.000,-zł - WADIUM - 700 z.ł

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 22 % podatek VAT.

Minimalne postąpienie wynosi 70,-zł.

Nieruchomość obciążona jest ważną umową dzierżawy do dnia 31.12.2008 r.

W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych.

Kupujący dokona na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości

Inwestor jest zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

PRZETARG odbędzie się dnia 25 września 2008 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4 , pokój nr 12 o godz. 10 00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej oraz dowodu tożsamości oferenta a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 22 września 2008 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 4), telefon 091 414-14- 85 wew.60.

Z-ca Burmistrza

mgr Wojciech Długoborski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 18-08-2008 13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Juzyszyn 18-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Paweł Szustakiewicz 18-09-2008 14:50