Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowo- roztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik Dolny, zlokalizowana w na działkach o numerach ewidencyjnych: 93; 100/6; 92; 84/1; 85/2; 38; 2/9; 39/3; 2/7; 436 obręb Krajnik Dolny w Krajniku Dolnym, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie" 2019-12-06 10:25
dokument Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowo- roztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik Dolny, zlokalizowana w na działkach o numerach ewidencyjnych: 93; 100/6; 92; 84/1; 85/2; 38; 2/9; 39/3; 2/7; 436 obręb Krajnik Dolny w Krajniku Dolnym, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie" 2019-12-06 10:20
katalog Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze Dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego w km 688,2 rz. Odry w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, działka nr 290, obręb Zatoń Dolna, gm. Chojna - KATALOG -
katalog Park Wilsona Inwestycje Sp. z o.o. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami użytkowymi w parterze dla usług podstawowych niuciążliwych wraz z zespołem parkingów na terenie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Chojnie, ul. Dworcowa dz. nr 257, obręb 3, m. Chojna" - KATALOG -
katalog GOODVALLEY AGRO S.A., ul. Dworcowa 25, 77 ? 320 Przechlewo, w imieniu której działają pełnomocnicy Pani Adrianna Maćkowiak oraz Pan Marek Benedyktyński, reprezentujący firmę EKO-PROJEKT z siedzibą w Poznaniu, ul. Grochowska 19/1, 60-277 Poznań - KATALOG -
katalog Ziemia Polska Sp. zo.o., ul. Partyzantów 4, 05-850 Ostrów Mazowiecki - KATALOG -
katalog FTH ESKO, ul. Powstańców Wlkp. 54/13, 70-130 Szczecin - KATALOG -
katalog Nadleśnictwo Chojna, Piotr Baliński Projekt - KATALOG -
katalog Lafarge Cement S.A., ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz - KATALOG -
katalog RDOŚ, wycinka drzew na terenie działek 804, 805 i 806 obręb Nawodna - KATALOG -
katalog Karol Wypijewski, Budowa Małej Elektrowni Wodnej Jaz Rurczyna - KATALOG -
dokument FTH ESKO, ul. Powstańców Wlkp. 54/13, 70-130 Szczecin 2017-09-11 14:23
katalog Jarosław Białous - Budowa budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na terenie działki nr 238/2, obręb Zatoń Dolna, gm. Chojna - KATALOG -
katalog Arkadiusz Wykręt Marks - Budowa 21 domków rekreacji indywidualnej wraz z instalacjami i innymi elementami infrastuktury technicznej - KATALOG -
katalog Daiusz Koch - Budowa budynku mieszkalnego oraz ujeżdzalni w zabudowie zagrodowej na terenie dz. nr 239, obręb Zatoń Dolna, gm. ChojnaZatoń Dolna - KATALOG -
katalog Jarosław Białous - Budowa budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na terenie działki nr 238/2, obręb Zatoń Dolna, gm. Chojna - KATALOG -
katalog Sumtech Energy Sp. z o.o. "Budowa farmy fotowoltaicznej" - KATALOG -
katalog Przebudowa mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami o długości ok. 500 m - KATALOG -
katalog EKOROL Łaziszcze,"Budowa dwóch zamkniętych zbiorników ziemnych typu LAGUNA do magazynaowania nawozów płynnych, dz. nr 146/40 i 146/39, obręb Klępicz, gm. Moryń - KATALOG -
katalog EKOROL Sp. z o.o., Łaziszcze 2/2, 74-500 Chojna " Budowa obiektów inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do chowu i hodowli bydła w liczbie do 1000 sztuk na potrzeby Gospodarstwa Rolnego EKOROL w Łaziszczach - KATALOG -
katalog ENERTRAG Krajnik Sp. z o.o., Al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin - KATALOG -
katalog Zagospodarowanie Jez. Jeleńskiego wraz z modernizacją plaży i zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne oraz budową infrastruktury technicznej na terenie działek: 173/4, 173/3, 301/7, 301/8, 301/10, 301/11, obręb Jelenin, gm Chojna oraz części działki 518 (jezioro), 301/6 (dr) - KATALOG -
katalog Zakład Handlowo-Usługowy Gajpol S.C. L&M Gajewscy, Gozdowice 33, 74-133 Mieszkowice - Prowadzenie punktu skupu odpadów na działce nr 36/3, obręb 8, m. Chojna - KATALOG -
katalog Budowa stalowych zbiorników magazynowych nawozów płynnych wraz z infrastrukturą techniczną przyjęcia i wydania na działce nr 11/6, obręb Czartoryja, gm. Chojna - KATALOG -
katalog Marek Nowak, kanalizacja Godków , Jelenin - KATALOG -
dokument Zawiadomienie o przeniesieniu decyzji nr BPI.6220.5.2014 z dnia 5 stycznia 2015 r. na rzecz Spółki ?FRAKCJA? Sp. z o. o. z siedzibą w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 7 2015-05-12 08:39
katalog Budowie urządzeń i instalacji fotowoltaicznych jako instalacji odnawialnego źródła energii do wytwarzania energii elektrycznej o przewidywanej łącznej mocy elektrycznej do 42 MW - KATALOG -
dokument Ogłoszenie Burmistrza Gminy Chojna o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji obwałowania kwatery składowiska położonego w miejscowości Kaliska, Gmina Chojna działka nr 6/2 2014-12-05 13:06
katalog Remont drogi krajowej Nr 31 oraz drogi krajowej Nr 26 w miejscowości Chojna - KATALOG -
katalog PUK Chojna - Likwidacja studni nr 5a i 8 oraz wykonanie nowych studni głębinowych nr 5b i nr 8a na terenie ujęcia komunalnego "Barwicka" w Chojnie - KATALOG -
katalog Usługi Projektowe w zakresie Ochrony Środowiska EKO-EL, Lilla Łagodzińska, ul. Naruszewicza 1/10, 71 ? 556 Szczecin, pełnomocnik Pani Tatiany Białek, zam. ul. Królewicza Kazimierza 2g/10, 71 ? 550 Szczecin - KATALOG -
katalog Remont drogi krajowej Nr 31 oraz drogi krajowej Nr 26 w miejscowości Chojna - KATALOG -
katalog PUK Chojna - Ujęcie i unieszkodliwienie gazu składowiskowego zamkniętego składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w m. Kaliska, gm. Chojna w ramach wykonywanych prac rekultywacji składowiska - KATALOG -
katalog ENERTRAG - Krajnik Sp. z o.o. - Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Grzybno w gminie Chojna wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - KATALOG -
katalog L&W Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektów, Pl. Batorego 3, 70 - 207 Szczecin - Budowa nowej stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi oraz infrastrukturą techniczną i technologiczną w obrębie Krzymów na działce nr 289/1 - KATALOG -
katalog Biuro Projektowo - Consultingowe PROEKO S.C., ul. Wita Stwosza 3, 71 - 173 Szczecin - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, Jagiellońskiej, Wilsona, Żółkiewskiego oraz ul. Bogusława, Brzozowej, Czcibora, Królowej Jadwigi, Malarskiej, Mieszka I, Prusa, Wyzwolenia w Chojnie z przebudową oświetlenia ulicznego w ulicy Jagiellońskiej - KATALOG -
katalog Pracownia Projektowa Dróg i Mostów "DIM" - Remont drogi krajowej Nr 31 oraz drogi krajowej Nr 26 w miejscowości Chojna - KATALOG -
katalog CASA Projekt GmbH - Budowa Farmy Wiatrowej Czartoryja - KATALOG -
katalog Przebudowa drogi leśnej w Nadleśnictwie Chojna w Leśnictwie Lisie Pole i Rynica - KATALOG -
katalog EDO Sp. z o.o - Budowa Europejskiego Domu Opieki - KATALOG -
katalog L.M.-POL Sp. z o.o - "Budowa ujęć wody", zlokalizowanych na terenie działki nr 2/5, obręb Bara, gm. Chojna - KATALOG -
katalog Agrarservis Sp. z o.o. - Farma fotowoltaiczna Chojna, zlokalizowanej na terenie działki nr 36/227 oraz części działki 36/244 w obrębie 8, m. Chojna - KATALOG -
katalog Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie - KATALOG -
katalog DUON Dystrybucja s. a. - Rozbudowa stacji regazyfikacji ciekłego metanu (LNG) w m. Chojna - KATALOG -
katalog Poldanor S. A. - KATALOG -
katalog PROGRES - KATALOG -
dokument ZAWIADOMIENIE o wydaniu ostatecznego postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 7 maja 2013r 2013-05-10 14:02
katalog EKOLOGPOL - KATALOG -
katalog M.A.X.X. Piekarnia - Cukiernia - KATALOG -
katalog Pracownia Projektowa AMBIT - KATALOG -
dokument Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: rozbudowa oraz przebudowa budynku biurowego ze stacją obsługi pojazdów o dodatkową powierzchnię serwisową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chojna działka nr 16, obręb Chojna 5. 2013-02-07 11:36
dokument Zażalenie na postanowienie Burmistrza Gminy Chojna (ENERTRAG) 2013-02-06 13:00
dokument Z a w i a d a m i a m, że na wniosek Agrarservis Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 9, 58-500 Jelenia Góra w tut. urzędzie zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Farma fotowoltaiczna Chojna?, zlokalizowanego na terenie działki nr 36/227 oraz części działki 36/236 w obrębie 8, m. Chojna. 2013-01-21 10:21
dokument zawiadamiam, że w dniu 04.01.2013 r., do Urzędu Miejskiego w Chojnie wpłynął wniosek Agrarservis Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 9, 58-500 Jelenia Góra w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Farma fotowoltaiczna Chojna?, zlokalizowanego na terenie działki nr 36/227 oraz części działki 36/236 w obrębie 8, m. Chojna. 2013-01-21 10:17
dokument Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Kamienny Jaz w gminie Chojna wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą?. 2013-01-16 12:27
dokument ZAWIADOMIENIE o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 2013-01-16 12:26
dokument z a w i a d a m i am , że w dniu 13 grudnia 2012 r., do Urzędu Miejskiego w Chojnie wpłynął wniosek VEST-FIBER Sp. z o.o., ul. Łużycka 35a, 74-300 Myślibórz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa hali magazynowo - produkcyjnej z przeznaczeniem na produkcję elementów do turbin wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu realizowanego w m. Chojna, obręb 8, działka nr 36/83". 2012-12-20 09:14
dokument zawiadamiam strony postępowania że w dniu 12 listopada 2012 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Kamienny Jaz w gminie Chojna wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą". 2012-11-22 08:33
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa gospodarstwa rolnego położonego w m. Bara koło Chojny". 2012-10-24 12:45
dokument z a w i a d a m i am, że w dniu 9 października 2012 r., do Urzędu Miejskiego w Chojnie wpłynął raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa gospodarstwa rolnego położonego w m. Bara koło Chojny" 2012-10-24 12:43
dokument z a w i a d a m i am, że w dniu 9 października 2012 r., do Urzędu Miejskiego w Chojnie wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa gospodarstwa rolnego położonego w m. Bara koło Chojny", 2012-10-24 12:41
dokument Zawiadamiam że w dniu 23 sierpnia 2012 r., do Urzędu Miejskiego w Chojnie wpłynął wniosek KTM TRANSPORT Sp. z o.o., ul. R. Traugutta 40c/11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Baza paliw na terenie m. Chojna" 2012-10-05 07:52
dokument Burmistrz Gminy Chojna wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn. budowa hali magazynowo-produkcyjnej na działce nr 36/71 obręb nr 8 miasta Chojna przeznaczonej do produkcji elementów drewnianych - stolarnia. 2012-08-17 14:38
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Grzybno w gminie Chojna wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą". 2012-08-17 12:03
dokument zawiadamiam strony postępowania że w dniu 14 sierpnia 2012 roku Burmistrz Gminy Chojna wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Grzybno w gminie Chojna wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 2012-08-17 11:54
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Grzybno w gminie Chojna wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" 2012-07-31 12:29
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Grzybno w gminie Chojna wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" 2012-07-19 13:04
dokument ZAWIADOMIENIE o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa siedliska zagrodowego o specjalności hodowlanej (hodowla ryb karpiowatych), składającego się z budynku mieszkalnego, budynku gospodarczo - socjalnego typu rybakówka, wiaty na sprzęt rolniczy wraz z urządzeniami budowlanymi, związanymi z budynkami oraz budowę stawów hodowlanych o powierzchni do 11 ha wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej stawów", na działce nr 10, obręb Łaziszcze, gm. Chojna". 2012-07-03 10:30
dokument ZAWIADOMIENIE że w dniu 30 kwietnia 2012 r., do Urzędu Miejskiego w Chojnie wpłynął wniosek Pana Franciszka Janulewicza Prezesa Zarządu ?EKOROL"Sp. z o.o. w miejscowości Łaziszcze, gm. Chojna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa lokalnej stacji paliw na potrzeby własne gospodarstwa rolnego i w celach komercyjnych oraz budowa pawilonu handlowego do obsługi stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 10 obręb Łaziszcze, gmina Chojna" 2012-06-11 11:25
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 kwietnia 2012 r. o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: ,,Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych, zadanie nr 10-05-02 leśnictwo Łukowice oddz. 197 y na terenie Gminy Chojna? 2012-05-08 14:35
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: BPI:7624/6/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa stacji przeładunkowej odpadów, działka nr 6/2 obręb Kaliska, gmina Chojna 2011-08-23 11:50
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 2011-06-21 10:30
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Chojna o środowiskowych uwarunkowaniach znak: znak: BPI. 7624 /1/ 2008-2011 dla przedsięwzięcia: rozbudowy fermy trzody chlewnej w miejscowości Bara 2011-06-17 13:08
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Chojna o środowiskowych uwarunkowaniach znak: BPI:7624/6/09-11 dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie stacji paliw -działka nr 405/2, obęb 7 miasta Chojna 2011-05-31 15:01
dokument O B WI E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Chojna z dnia 05.01.2011r. o prowadzonym postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji paliw -działka nr 405/2 obręb 7 miasta Chojna. 2011-01-05 14:31
dokument Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 'Rzeka Rurzyca. Odbudowa (udrożnienie) koryta rzeki w km 0+000 do 8+000' 2010-10-14 11:26
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie/rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna." 2010-08-26 07:49
dokument przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji paliw -działka nr 405/2 obręb 7 miasta Chojna. 2010-08-20 08:07
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie/rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna." 2010-07-07 13:23
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 maja 2010 r o przystąpieniu do przeproadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,Przebudowie/rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna. 2010-05-06 14:47
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Chojna z dnia 06.05.2010 r o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie/rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna. 2010-05-06 08:55
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Chojna z dnia 08 .03.2010 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji paliw z myjnią i gastronomią w Krajniku Dolnym, na dz. 92, 93 i 100/6. 2010-03-08 15:11
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz.1505) 2009-06-10 11:11
dokument Burmistrz Gminy Chojna zawiadamia o wszczęciu postępowania, w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnego i gospodarczego oraz zbiornika na nieczystości na działkach nr:165/2, 165/4, obręb geodezyjny Brwice. 2009-01-08 08:35
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Rewitalizacji zabytkowego parku "Dolina Miłości" - remont stawów Adama i Ewy , działka nr 257/2 obręb Zatoń Dolna. 2008-09-18 14:59
dokument Burmistrza Gminy Chojna zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko bazy przeładunkowo- magazynowej nawozów płynnych i sypkich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , na działce nr 11/6 obręb Czartoryja, gmina Chojna 2008-09-18 14:33
dokument Burmistrz Gminy Chojna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul Kościuszki, na działce nr 191/6 obręb 6 miasta Chojna 2008-09-18 14:08
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na : Przebudowie stacji paliw płynnych wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną przy ul Słowińskiej , na działce nr 158/1, 159/1, 152/4 obręb 4 miasta Chojna 2008-09-18 14:00
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na : Rozbudowę Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej sieci Polkomtel S.A. , BT 44568 , działka nr 331 obręb Krajnik Dolny, gmina Chojna, na istniejącej wieży 2008-09-18 13:57
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na : Rozbudowie fermy trzody chlewnej w m. Bara na działce 1/15 obręb Bara, gmina Chojna, o infrastrukturę fermy polegającą na budowie zbiorników na gnojowicę i instalacji gazu skroplonego 2008-09-18 13:57
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na : Modernizacji Stacji Bazowej Telefonii Cyfrowej ERA BTS 33939 , działka nr 30/2 obręb Raduń, gmina Chojna, na istniejącej wieży 2008-09-18 13:56
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na : Przebudowie Stacji Bazowej telefonii komórkowej sieci PKT Centertel n 2008-09-18 13:02
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych na bu 2008-09-18 12:51
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji paliw płynnych wraz z obiektami towarzyszącymi i infra 2008-09-18 12:51
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na : Budowie stacji paliw płynnych z myjnią samochodową ,hotelu z restaura 2008-09-18 12:32
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na : Rozbudowie Stacji Bazowej Plus GSM nr BTS 43677 , działka nr 36/9 ob 2008-09-18 12:32