herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
BURMISTRZ GMINY CHOJNA PODAJE LISTĘ KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU NA STANOWISKO NACZELNIKA WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE. 2008-09-18 14:49
DYREKTOR ADMINISTRACJI SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE publikuje listę osób ubiegających się o pracę na stanowisko informatyka. 2008-09-18 14:49
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE NA STANOWISKO DS. BIURO OBSŁUGI BURMISTRZA 2008-09-18 14:49
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE NA STANOWISKO DS. INWESTYCJI W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO INWESTYCJI, REMONTÓW I OCHRONY ŚRODOWISKA. 2008-09-18 14:48
BURMISTRZ GMINY CHOJNA PODAJE LISTĘ KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE NA STANOWISKO DS. INWESTYCJI W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, INWESTYCJI, REMONTÓW I OCHRONY ŚRODOWISKA. 2008-09-18 14:47
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA STANOWISKO NACZELNIKA WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE. 2008-09-18 14:47
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE NA STANOWISKO DS. INWESTYCJI W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, INWESTYCJI, REMONTÓW I OCHRONY ŚRODOWISKA 2008-09-18 14:41
DYREKTOR ADMINISTRACJI SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO PRACY INFORMATYK 2008-09-18 14:41
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE NA STANOWISKO DS. INWESTYCJI W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO INWESTYCJI, REMONTÓW I OCHRONY ŚRODOWISKA. 2008-09-18 14:41
BURMISTRZ GMINY CHOJNA PODAJE LISTĘ KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO PRACY W BIURZE OBSŁUGI RADY I BURMISTRZA 2008-09-18 14:40
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w: 1.Szkole Podstawowej w Lisim Polu 2.Szkole Podstawowej w Strzelczynie 3.Szkole Podstawowej w Grzybnie 4.Szkole Podstawowej w Nawodnej 5.Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie 2008-09-18 14:38
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE NA STANOWISKO DS. INWESTYCJI 2008-09-18 14:38
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE na stanowisko zastępcy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2008-09-18 14:37
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE OBSŁUGI RADY I BURMISTRZA 2008-09-18 14:37
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA PO PRACY ADMINISTRACJI SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ: KSIĘGOWA 2008-09-18 14:35
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w Brwicach 2008-09-18 14:35
Dyrektor Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie publikuje listę osób ubiegających się o pracę księgowego 2008-09-18 14:35
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE DO PRACY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE na stanowisko zastępcy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2008-09-18 14:34
DYREKTOR ADMINISTRACJI SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO PRACY - KSIĘGOWEGO 2008-09-18 14:33
KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - zastępcy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2008-09-18 14:32
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE NA STANOWISKO ZASTĘPCY NACZELNIKA WYDZIAŁU FINANSOWO - KSIĘGOWEGO 2008-09-18 14:32
BURMISTRZ GMINY CHOJNA PODAJE LISTĘ KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU NA STANOWISKO ZASTĘPCY NACZELNIKA WYDZIAŁU FINANSOWO- KSIĘGOWEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE 2008-09-18 14:31
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE NA SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2008-09-18 14:24
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE NA STANOWISKO KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ W CHOJNIE 2008-09-18 14:24
BURMISTRZ GMINY CHOJNA PODAJE LISTĘ KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU NA WOLNE STANOWISKO PRACY DS. ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIAMI GMINNYMI W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE 2008-09-18 14:24
BURMISTRZ GMINY CHOJNA PODAJE LISTĘ KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE 2008-09-18 14:23
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE NA STANOWISKO ZASTĘPCY NACZELNIKA WYDZIAŁU FINANSOWO - KSIĘGOWEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE 2008-09-18 14:23
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W ADMINISTRACJI SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ SPECJALISTY DS. KADR, SEKRETARKA 2008-09-18 14:23
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE NA WOLNE STANOWISKO PRACY DS. ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIAMI GMINNYMI W WYDZIALE NIERUCHOMOŚCI, ROLNICTWA I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2008-09-18 14:22
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE NA STANOWISKO DS. FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I SPORTU W WYDZIALE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH 1 ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2008-09-18 14:22
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE NA STANOWISKO DS. ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIAMI 2008-09-18 14:21
BURMISTRZ GMINY CHOJNA PODAJE LISTĘ KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU NA WOLNE STANOWISKO PRACY DS. FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I SPORTU W WYDZIALE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2008-09-18 14:21
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE NA SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2008-09-18 14:20
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA STANOWISKO ZASTĘPCY NACZELNIKA WYDZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE 2008-09-18 14:20
DYREKTOR ADMINISTRACJI SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE publikuje listę osób ubiegających się o pracę na stanowisku specjalisty ds. kadr i sekretarka. 2008-09-18 14:20
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE na stanowisko referenta 2008-09-18 14:19
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE NA SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2008-09-18 14:19
BURMISTRZ GMINY CHOJNA PODAJE LISTĘ KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU NA WOLNE STANOWISKO DS. ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIAMI 2008-09-18 14:18
BURMISTRZ GMINY CHOJNA PODAJE LISTĘ KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU NA STANOWISKO KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ W CHOJNIE 2008-09-18 14:18
BURMISTRZ GMINY CHOJNA ogłasza nabór kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnie na wolne stanowisko pracy ds. Funduszy Zewnętrznych i Sportu w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Organizacji Pozarządowych. 2008-09-18 14:17
DYREKTOR ADMINISTRACJI SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA DO SPRAW KADR I SEKRETARIATU 2008-09-18 14:17
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE DO PRACY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE stanowisko referenta w dziale świadczeń rodzinnych 2008-09-18 14:14
BURMISTRZ GMINY CHOJNA PODAJE LISTĘ KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO SEKRETARZA GMINY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE 2008-09-18 14:13
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE NA WOLNE STANOWISKO PRACY DS. ZARZĄDU NIRUCHOMOSCIAMI 2008-09-18 14:12
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE NA SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2008-09-18 14:12
DYREKTOR ADMINISTRACJI SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO PRACY INFORMATYK 2008-09-18 14:12
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA STANOWISKO KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ W CHOJNIE 2008-09-18 14:11
KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - referenta w dziale świadczeń rodzinnych 2008-09-18 14:11
DYREKTOR ADMINISTRACJI SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO PRACY ZASTĘPCY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 2008-09-18 14:11
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w Lisim Polu oraz w Szkole Podstawowej w Strzelczynie 2008-09-18 14:10
OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY Chojna z dnia 5 czerwca 2007 r. O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW 2008-09-18 13:49