Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Chojna


Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Chojna

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla miejscowości Krajnik Dolny, działki Nr 380/7, 381/1, 381/2 teren obsługi komunikacyjnej ( stacja paliw) uchwalonej uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Nr XLVIII/374/98 z dnia 27 kwiecień 1998 rok. Dz.U.Woj. Szczecińskiego z 1998 roku, Nr 16 po. 103, pow. 3,5 ha

 

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla miejscowości Kamienny Jaz, działka Nr 261 ( cmentarz komunalny) uchwalonej uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXI/206/2000 z dnia 9.03.2000r. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2000 roku, Nr 18 poz. 199, pow. 0,55 ha,

 

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla terenu w miejscowości Mętno dla działek Nr 30/1,31,65/2 uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXV/272/2000 z dnia 7 września 2000 roku. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2000 roku Nr 33, poz. 420, pow. 17,7 ha

 

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego części byłego lotniska w Chojnie na obwodnicę drogową dla działek Nr 36/87, 36/140 uchwaloną uchwałą Rady Nr XXVIII/320/2000 z dnia 15 grudnia 2000 roku. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 roku, Nr 1, poz. 4, pow. 3,0 ha

 

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla terenu w miejscowości Krajnik Dolny ( zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122) uchwalaną uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/321/2000 z dnia 15.12.2000 r. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 roku, Nr 2, poz. 15, pow. 2,07 ha

 

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego części byłego lotniska w Chojnie z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe działka Nr 38/47 uchwaloną uchwałą Rady Nr XXXII/351/2001 z 22 marca 2001 roku. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 roku, Nr 13, poz. 263. pow. 0,05 ha

 

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla terenu w miejscowości Narost dla działek Nr 76,77,78,79 uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXXIV/364/2001 z dnia 26 kwietnia 2001r Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 roku Nr 29, poz. 620. pow. 1,41 ha

 

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla terenu w miejscowości Narost dla działek od Nr 1/12 do 1/32 uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXXIV/363/2001 z 26.04.2001, Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 roku Nr 29, poz. 619, pow. 1,15 ha

 

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego części byłego lotniska w Chojnie z przeznaczeniem na cele mieszkalno-socjalne, działka Nr 38/5 uchwaloną uchwałą Rady Nr XXXV/379/2001 z 31 maja 2001 r. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 roku Nr 29, poz. 621.pow. 0,80 ha

 

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla miejscowości Krajnik Dolny uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXXVIII/410/2001 z 13 września 2001 roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 roku Nr 38, poz. 883 pow. 45,0 ha

 

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla terenu w miejscowości Narost dla działek Nr 81, 82,83 uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXXIX/414/2001 z 25 października 2001 roku, opublikowana w Dzienniku U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 roku Nr 49, poz. 1326, pow. 0,61 ha

 

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla terenu w obrębie Wilkoszyce dla działek Nr 62/2, 156 uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXXIX/415/2001 z 25 października 2001 roku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 roku Nr 49, poz. 1327, pow. 0,5 ha

 

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna w obrębie Białęgi ,część działki nr 3, przeznaczenie gruntów rolnych pod budowę bazowej stacji telefonii komórkowej , uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XLVIII/510/2002 z dnia 4 października 2002 roku , Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2002 roku, Nr 83 poz. 1679, pow. 0,1 ha

 

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla terenu w miejscowości Jelenin dla działek nr 426/2, 426/4-6, 426/8-12, 426/21-23, 426/25-44, 426/47-64 oraz część działki nr 426/65, przeznaczenie gruntów rolnych na funkcje rekreacyjną z dopuszczeniem zabudowy, uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XLVIII/508/2002 z 4 października 2002 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2002 roku Nr 83, poz. 1677. pow. 15,0 ha

 

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla miejscowości Narost, działki nr 223/1 i 223/2, przeznaczenie gruntów rolnych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XLVIII/511/2002 z 4 października 2002 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2002 roku Nr 83, poz. 1680, pow.0,51 ha

 

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Chojna
  w obrębie nr 5, działka nr 74/1 przy ul. Narciarskiej, przeznaczenie gruntów rolnych pod zabudowę mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi, uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XLVIII/509/2002 z 4 października 2002 roku, Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 roku, Nr 83, poz. 1678, pow. 0,28 ha

 

 1. Zmiana w uproszczonym planie zagospodarowania przestrzennego sektora mieszkalno-socjalnego na terenie byłego lotniska w Chojnie w obrębie nr 8, działka nr 23 przy ul. Sikorskiego, zmiana funkcji z usług kultury na funkcję mieszkalno-usługową, uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XI/68/2003 z 18 września 2003 roku, Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2003r.,
  Nr 103, poz. 1730, pow. 0,70 ha,

 

 1. Zmiana w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Chojny w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Chojna - działka nr 184,
   przy ul. Owocowej, przeznaczenie gruntów rolnych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XI/69/2003 z 18 września 2003 roku, Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2003r, Nr 104, poz.1746, pow. 0,49 ha. 

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jelenin dla działek nr 310/2, 301/6, 310/3, 300/1 oraz część działki nr 352, uchwała Rady Miejskiej w Chojnie nr XL/418/2006 z dnia 9 marca 2006 roku, Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego, z 2006r., Nr 62, poz. 1133.

 

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu byłego lotniska w Chojnie obejmujący obszar ograniczony drogą wojewódzką nr 124, ulicą Żwirki i Wigury, granicą skarpy na zapleczu budynków nr 8 do 18 przy ul. Narciarskiej, uchwała Rady Miejskiej w Chojnie nr XL/419/2006 z dnia 9 marca 2006 roku, Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2006r., Nr 62, poz. 1134.

 

 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krajnika Dolnego w gminie Chojna obejmującej działki nr 257/1 i 257/2, uchwała Rady Miejskiej w Chojnie nr XLIII/467/2006 z dnia 28 września 2006, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2006r. Nr107, poz. 2021.

 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dawnej cegielni w miejscowości Zatoń Dolna, uchwała Rady Miejskiej w Chojnie nr XXXI/284/2009z dnia 28 września 2006, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2006r. Nr107, poz. 2021.

 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę nr 38/101 w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Chojna, uchwała Rady Miejskiej w Chojnie nr XLI/341/2010 z dnia 25 lutego 2010, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2010r. Nr 30, poz. 609.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Szustakiewicz 26-09-2008 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Witek 26-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Piotr Radziszewski 30-09-2011 10:11