Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

U/IX/BPI-06 PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

 

Podstawa prawna:
1. art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca  2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 130 poz.880).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. druk zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków -> POBIERZ

  2. załączniki:

    • wyniki analiz ścieków,

    • powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

II. OPŁATY:
opłata skarbowa - 120 zł za przyjęcie zgłoszenia, zwolnione zgłoszenie dotyczące budownictwa mieszkaniowego

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia.

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do miesiąca

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział  Planowania Przestrzennego , Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska, pok. nr 10
 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie  od decyzji odmownej w postaci sprzeciwu przyjęcia zgłoszenia instalacji   przez organ wnosi się  do  Samorządowego Kolegium Odwławczego w Szczecinie  za pośrednictwem Burmistrza Gminy Chojna  w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

VI. INNE INFORMACJE ISTOTNE DLA SPRAWY:

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Szustakiewicz 02-10-2008 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Witek 02-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Witek 19-04-2013 14:30