Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż trzech nieruchomości, położonych w obrębie 8 miasta Chojna.


Chojna, dnia 21.10.2008r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 8 miasta Chojna:

działka zabudowana nr 36/230 o pow. 6,1307ha, cena działki 590.386,00zł

działka zabudowana nr 36/232 o pow. 1,1826ha, cena działki 119.324,00zł

działka zabudowana nr 36/228 o pow. 7,7536ha, cena działki 1.340.016,00zł

Nieruchomości sklasyfikowane są jako „Bi”- działki zabudowane. Brak planu
zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna - „Tereny budowlane”.

Sprzedaży podlegają wyżej wymienione trzy nieruchomości łącznie, których

cena wywoławcza wynosi 2.049.726,00zł wadium 205.000,00zł

(słownie: dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych)

Minimalne postąpienie 20.500,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2008r.o godz.11.00 w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 18.12.2008r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone. Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 414 14 85 wew. 61.

Burmistrz

Adam Fedorowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Szustakiewicz 22-10-2008 08:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Brzezińska 22-10-2008
Ostatnia aktualizacja: - 22-10-2008 08:23