Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 344 o pow. 0,16 ha, położonej w obrębie Nawodna.


Chojna, dnia 1 grudnia 2008 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 344 o pow. 0,16 ha, położonej w obrębie Nawodna. Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą 41716.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów nieruchomość posiada użytek - R- V.

Dla wyżej wymienionej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wydaną decyzją ustalającą warunki zabudowy jest ona przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

CENA WYWOŁAWCZA wynosi - 18.000,-zł - WADIUM - 1.800,-zł

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 22 % podatek VAT .

Minimalne postąpienie wynosi 200,-zł

W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych.

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności (energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki)
w porozumieniu z właścicielem a także usunięcia ewentualnych bezumownych

PRZETARG odbędzie się dnia 15 stycznia 2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4 , pokój nr 12 o godz. 10 10 .

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej oraz dowodu tożsamości oferenta a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 12 stycznia 2009 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 4), telefon 091 414-14- 85 wew.60.

Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Szustakiewicz 08-12-2008 09:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Juzyszyn 08-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2008 09:27