Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działek nr 97/9 i nr 97/12, położonej w obrębie Rurka o łącznej powierzchni 1,0053 ha.


Chojna, dnia 1 grudnia 2008 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działek nr 97/9 i nr 97/12, położonej
w obrębie Rurka o łącznej powierzchni 1,0053 ha, w tym:

- działka nr 97/9 o pow. 0,3477 ha, niezabudowana, Kw 45541, sklasyfikowana- RIIIb, RIVa.

- działka nr 97/12 o pow. 0,6576 ha, niezabudowana, KW 39601, sklasyfikowana RIVa, ŁIII, ŁIV

CENA WYWOŁAWCZA - 35.000,-zł WADIUM - 3.500,-zł

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 22 % podatek VAT .

minimalne postapienie wynosi 400,-zł.

Dla wyżej wymienionej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wydaną dla działki nr 97/9 decyzją ustalająca warunki zabudowy jest ona przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, a działka nr 97/12 zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Nr XLII/443/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. oznaczona jest jako tereny rolne.

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności (energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki)
w porozumieniu z właścicielem a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

PRZETARG odbędzie się dnia 15 stycznia 2009 r.
w
Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4 , pokój nr 12 o godz. 10 20.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej oraz dowodu tożsamości oferenta, zaś w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 15 stycznia 2009 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 4), telefon 091 414-14- 85 wew.60.

Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Szustakiewicz 08-12-2008 09:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Juzyszyn 08-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2008 09:28