Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

SESJA XXIV


P R O T O K Ó Ł Nr XXIV/2008

z sesji Rady Miejskiej z dnia 2 grudnia 2008 r.

Do punktu 1, 2.

------------------ Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący J. Kowalczyk. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Na sesji obecni byli burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza W. Długoborski, skarbnik T. Kuflowska, naczelnicy wydziałów urzędu, przedstawiciele Wodociągów Zachodniopomorskich: R. Kuszyński, Z. Brodowicz, M. Okoń, M. Przybylski, prezes PUK Z. Hippmann, dyrektor ZGM S. Matolicz, radca prawny K. Judek, sołtysi.

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

-lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu,

  • lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu,

  • porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Do punktu 3.

--------------- Do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. dyrektor WOZ Goleniów R. Kuszyński przekazał, że w dniu dzisiejszym zostało złożone porozumienie. Cena 1m6 wody proponuje się 2,39 zł, opłata za wodomierz główny 6.76 zł, opłata abonamentowa dla odbiorcy rozliczanego w budynku wielorodzinnym 2.43 zł i opłata abonamentowa dla odbiorcy przeciętnych norm zużycia wody 6,43 zł.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/234/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Do punktu 4.

--------------- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (PUK Chojna) przedstawił kierownik wodociągów p. Kędzierski. W przedstawionej taryfie zostały uwzględnione koszty, które zostały poniesione w poprzednim roku obrachunkowym, a także koszty, które wynikały z założeń przedsięwzięć modernizacyjnych, które przedsiębiorstwo będzie musiało zrealizować w roku 2009. Naprzeciw propozycji rady przedsiębiorstwo dokonało korekty w taryfie uwzględniając również korektę planu wieloletniego. PUK wnioskuje o cenę wody 2,26 zł netto, abonament 5,89 zł netto i cenę za ścieki 3,07 zł netto.

Procentowo woda wzrosłaby o 6,6%, kanalizacja o 8,1%.

Prezes PUK Z. Hippmann dodał, że optuje na zwiększenie przychodów w przyszłym roku na 80 tys. zł. W związku z tym musi odejść od zakupu agregatu na oczyszczalnię oraz naprawy sieci na ul. Willowej.

Radny G. Sakowski powiedział, że te stawki, które proponuje PUK są jakby wypadkową oczekiwań radnych. Po krótkich ustaleniach klubowych jesteśmy w stanie jako klub zaakceptować te stawki. Być może to też jakieś niedopatrzenie radnych, że w zeszłym roku te stawki nie wzrosły. Trzeba jednak co roku pamiętać, żeby przynajmniej o wzrost inflacji podwyższać.

Przewodniczący J. Kowalczyk poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku glosowania uchwała Nr XIV/235/2008 została podjęta 10 glosami za, 4 wstrzymujących i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Do punktu 5.

--------------- Do projektu uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych prezes PUK Z. Hippmann powiedział, żeby nie mnożyć strat to cena, która była zakładana powinna wynosić co najmniej 100 zł za metr.

Radny G. Sakowski - Rozumiem, że prezes oddaje inicjatywę radzie. Były dwie propozycje. Inicjatywa proponowała 85 zł, nasz klub proponował 80 zł. Jesteśmy w stanie przyjąć stawkę proponowana przez Inicjatywę dla dobra zakładu.

radni szczecińscy dla Szczecina proponują 70 zł, wydział urzędu miejskiego w Szczecinie 80 zł. Tak, że nasze obliczenia są realne.

Radny M. Szeremeta - My nie wnosimy żadnych zmian, bo takie spotkanie klubowe nie miało miejsca. Dalej jesteśmy przy kwocie 85.50 zł. Chciałbym zaproponować szanownej radzie, aby punkt 1 i 2 w tabeli nie łączyć razem. Oddzielnie odbiór odpadów i oddzielnie składowanie odpadów. Składowanie odpadów potraktujmy współczynnikiem 25%. Jeżeli połączymy razem to w przyszłym roku będzie to skutkować tak, że do sumy 85.50 będzie się dodawać opłatę środowiskową, będzie się dodawać wszystkie pochodne. Dlatego proponowałbym, aby potraktować 25% sumę 33.45 jako odbiór i 33.03 jako składowanie współczynnikiem 25%. Wyjdzie to 85.50. Na przyszłość nie będziemy mieli tego skumulowanego. Czy to jest realne?

Prezes PUK Z. Hippmann - To jest obojętne, ale nie ma potrzeby, tym bardziej, że rozliczając się z marszałkiem jest to rozdzielane i płacone od składowania a nie od odbioru.

W firmie i tak jest podział na dwie części. Przeciwwskazań nie ma.

Radny M. Szeremeta - Jeśli nie ma przeciwwskazań aby dalej było to rozdzielone to dalej bym optował, aby to było rozdzielone, bo w przyszłych latach skutkować może na niekorzyść mieszkańców. Składam wniosek, aby dalej zachować tą rozdzielność.

Przewodniczący j. Kowalczyk chciał poddać pod glosowanie wniosek radnego Szeremety, ale radca prawny K. Judek zwrócił uwagę, że jeśli wniosek ma być poprawką do uchwały to musi być skonkretyzowany.

Radny M. Szeremeta - Mówię o utrzymaniu w dalszym ciągu rozdzielności odbioru odpadów od składowania odpadów. Aby tego nie łączyć.

Przewodniczący zwrócił się do radnego Szeremety, aby konkretnie sformułował wniosek

Rady M. Szeremeta - Aby zachować w dalszym ciągu rozdzielność ceny za odbiór odpadów i cenę za składowanie odpadów.

Radca prawny K. Judek zaproponował, aby sformułować treść tego paragrafu i przegłosować te poprawki, żeby nie było nieporozumień. Zaproponował zarządzić przerwę, żeby sprecyzować i głosować konkretną część paragrafu.

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i zwrócił się do radnego Szeremety o dokładne sprecyzowanie wniosku.

Radny M. Szeremeta - Nie będę budował § 1 punktu 2 bo do tego są mecenas, naczelnik, prezes PUK. Mogę podać stawki. 44,23 zł za odbiór odpadów komunalnych za 1m3 z vat. 41,27 zł za składowanie odpadów komunalnych za 1m3 razem z vat. Taka byłaby zmiana w punkcie 2. Natomiast za 110 l, 120 l, za 240 l to niech pracownicy policzą. Jeśli chodzi o odbiór odpadów to współczynnikiem 18%, jeśli chodzi o składowanie odpadów 33%.

Radca prawny zaproponował następna przerwę, żeby pan radny z doradcami, pracownikami mógł sformułować te poprawki, bo tak radni nie będą wiedzieli za czym głosują.

Radny M. Szeremeta jeszcze raz przedstawił wniosek: w § 1 pkt 2 44,23 zł za odbiór odpadów komunalnych za 1m3 z vat, 41,27 zł za składowanie odpadów komunalnych za 1m3 z vat.

Radny H. Kłapouch - Na ostatniej sesji te stawki 85,50 zł zostały zaproponowane i mówienie do radnego, że radny ma szybciutko przygotować uchwałę, jest to jakieś nieporozumienie. Byli obecni pracownicy i dzisiaj mieliśmy się spotkać, żeby te stawki zatwierdzić. Mimo to dostajemy stawki poprzednie i nikt się nie wysilił. Jest to stawianie radnych pod ścianą. Ktoś miał to przygotować. Jest to kpina z rady.

Radny W. Fedorowicz - To nie są żadne kpiny tylko po prostu, że nie przygotowuje się dlatego, że jesteście panowie chimeryczni. Dzisiaj t, jutro tamto. I wreszcie nie wiadomo o jakie konkretne stawki idzie. Gdyby była przyjęta konkretna stawka w tamtym czasie, to dzisiaj nie trzeba byłoby przerwy i dyskusji. Dyskutowalibyśmy o sprawie, która została już przyjęta.

Radny H. Kłapouch - My chyba z panem radnym byliśmy na dwóch różnych sesjach dlatego, że ta stawka była zaproponowana i z tego względu był przeniesiony ten punkt na dzisiaj. Pan prezes miał przygotować przeliczenia tych stawek.

Radca prawny K. Judek - Ustalenie treści prawa miejscowego polega na tym, że rada go ustala, a nie, że daje delegację do przeliczenia pracownikom.

Naczelnik wydziału BGK J. Kiepura - Na ostatniej sesji były złożone dwie propozycje, przez pana Szeremetę i pana Sakowskiego. Dzisiaj tak naprawdę rada miała ustalić konkretną stawkę.

Radny G. Sakowski - Skoro były dwie stawki można było przygotować dwie propozycje. Uważam, że punkt 2 powinien brzmieć 44,23 zł za m3 brutto za odbiór i 41,27 zł za składowanie odpadów komunalnych. Wprowadzamy dwie kwoty, za odbiór i za składowanie a wykreślamy kwotę 110 zł.

Radca prawny K. Judek - Ustalamy treść § 1: Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych świadczone przez komunalne jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług w wysokości:

Radny M. Szeremeta - Punkt 1 musi również ulec zmianie w § 1. Jeżeli obniżamy 110 zł na 85,50 zł, nie traktujemy podwyżki 62%, a średnio 25%, to w punkcie 1 nie będzie 380 zł a 270 zł. W punkcie 2 - 44,23 zł za odbiór 1m3 odpadów komunalnych z vat i 41,27 zł za składowanie odpadów komunalnych za 1m3z vat.

Radna B. Frąckowiak - Dalej w punkcie 2: opróżnienie jednego pojemnika o pojemności: 110 l zamiast 12.10 zł - 9,40 zł, 120 l zamiast 13,20 zł - 10,26 zł, 240 l zamiast 26,49 zł - 20,52 zł.

Radny W. Skrzypczyk - Na jakich danych pan się opierał licząc stawki, na jakich danych ekonomicznych przedsiębiorstwa? trzeba zapoznać się najpierw z wynikami przedsiębiorstwa, z pewnymi wytycznymi, z cenami narzuconymi np. przez marszałka i wtedy można dochodzić do wniosku, żeby zmieniać cokolwiek w proponowanej uchwale.

Radny M. Szeremeta - Nie dostaliśmy materiałów od przedsiębiorstwa, które by przedstawiały kalkulację. Przedłożyli nam tylko suchą uchwałę. Natomiast wiemy o tym, że za składowanie odpadów z 75 zł jest podniesione na 100 zł. W uzasadnieniu do uchwały są podane jakieś liczby, które mówią o wzroście kosztów wywozu. Energia 30%, olej napędowy 16%. Z olejem napędowym sytuacja jest całkiem inna, jest odwrotna. Z internetu mam spisane co miesiąc ceny Orlenu, ceny hurtowe, w temperaturze 150C i trzeba do tego doliczyć 15-20 groszy marży. Nie chodzi o wielkość, ale chodzi jakie są spadki. W czerwcu cena była 4,39 zł, w lipcu 4,35 zł, w sierpniu 4,06 zł, w październiku 3,93 zł, na początku listopada 3,83 zł, 8 listopada 3,71 zł, 28 listopada 3,44 zł. W ciągu pół roku cena oleju spadła o 95 groszy. Spadek o 22%. W uzasadnieniu przewiduje się, że wzrośnie o 16%. Jak baryłka ropy kosztowała 140 dolarów tak dzisiaj kosztuje poniżej 50. Dzisiaj tendencja jest spadkowa. Niektórzy przewidują, że cena baryłki sięgnie 30 dolarów. Oczywiście nie tylko surowiec stanowi o cenie na rynku oleju napędowego. Gdyby pan prezes w uzasadnieniu napisał olej napędowy minus 16% ja bym to przyjął. Natomiast plus 16% ja się z tym nie zgodzę, a są to przecież obliczenia na rok następny. Mówiliśmy na ostatniej sesji o wynagrodzeniu najniższym 20%, pan prezes sprostował, że owszem 20% najniższe, natomiast w firmie będzie podwyżka o 3%. Dlatego stąd się wzięło te 18% do wywozu nieczystości. Uważam, że są to i tak przesadzone dane. Te stawki są i tak mocno wygórowane według mojej oceny.

Prezes PUK Z. Hippmann - Wzrost o 16% to nie jest wzrost planowany na przyszły rok, to jest wzrost ceny paliwa do analogicznego wzrostu roku ubiegłego. Tyle wzrosły koszty paliwa, a nie to co jest w tej chwili.

Radny M. Szeremeta - My planujemy ceny na rok 2009. Jest to też w pewnym sensie prognozowanie kosztów, które PUK będzie ponosił. Jesteśmy świadomi, że PUK jest to przedsiębiorstwo 100% udziału gminy i musimy o to przedsiębiorstwo dbać i zadbaliśmy, bo daliśmy bardzo przeholowane stawki. Zatem te 15% to i tak jest wygórowany współczynnik.

Burmistrz A. Fedorowicz - Jeśli patrzymy na ceny paliw, to patrzmy jako nabywcy i konsumenci. Co mnie interesuje, że na rynkach światowych cena paliw trzykrotnie zmalała na przestrzeni roku, kiedy ja dzisiaj płacę 10 - 15 groszy mniej. To jest odniesienie. I patrząc na cenę ropy czy innych paliw patrzy na przestrzeni roku a nie wczorajszego dnia. Ta uchwała dotyczy nie tylko PUK, dotyczy usług świadczonych na terenie tej gminy. Skoro zostały zaproponowane stawki, niezależnie od tego, czy wyliczone na bazie audytu, czy też wynika to z pobożnych życzeń, na pewno one znajdą jakieś odzwierciedlenie w kondycji przedsiębiorstwa w przyszłym roku. Za rok przedsiębiorstwo powie, czy do tego interesu dokłada dziesięć razy więcej, czy jakoś sobie radzi i wychodzi na swoje. Tak samo zapewne będą zachowywać się inne przedsiębiorstwa, które jeszcze funkcjonują i świadczą usługi. Stawi są zaproponowane i nie wiem czy potrzebnie tutaj dyskutujemy wokół tematu.

Radny S. Kabat - Panie burmistrzu. Po to tutaj jesteśmy żebyśmy dyskutowali. Ja wiem, że pan może by chciał, żeby pan prezes zaproponował stawki, my nie myśląc, nie dyskutując na żadne tematy podnosimy rękę, bo tak jaśnie pan prezes chce. tak panie burmistrzu nie jest. Chcę odnieść się do rzeczy, na którą zwrócił uwagę radny Skrzypczyk - wyniki finansowe PUK. Ja powtarzam panie prezesie może sety raz, żeby łaskawie pan prezes, czy pan burmistrz przedłożyli wyniki PUK, bo my dzisiaj debatujemy nad stawkami, pan się użala, że my tak niskie stawki proponujemy, a de facto nie znamy wyników PUK. Być może jeszcze niższe stawki można zaproponować. Czy tak ciężko podać te jedenaście miesięcy, wynik tego przedsiębiorstwa?

Burmistrz A. Fedorowicz - Jeśli chodzi o wyliczenia, na których bazował PUK, co do proponowanej stawki to była informacja pełna na poprzedniej sesji. Radni materiał otrzymali. Jeśli chodzi o informacje dotyczącą wyników finansowych to przedstawiłem na którejś sesji po półroczu. Nie jest to komplet materiałów, który wynika z audytu, bo tego spółka nie udostępnia, ale jeśli skończy się kolejny rok budżetowy pewne informacje radni otrzymają.

Radny M. Szeremeta - Mamy materiały z PUK ale to dotyczy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Natomiast ja przynajmniej nie mam materiałów dotyczących składowania odpadów.

Po dyskusji przewodniczący J. Kowalczyk poddał pod głosowanie wniosek odnośnie stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów . Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 1 się wstrzymał, 1 nie brał udziału w głosowaniu.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych wraz z przyjętymi zmianami.

W wyniku glosowania uchwała Nr XXIV/236/2008 została podjęta 13 głosami za, 1 przeciwnym, 1 nie głosował i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

W związku z wyczerpaniem się porządku obrad i głosów dyskusji przewodniczący zakończył obrady. Koniec godz. 11.25. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała Przewodniczący Rady

Ewa Wojciechowska Janusz Kowalczyk

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Szustakiewicz 11-12-2008 10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Będzak 11-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Paweł Szustakiewicz 23-12-2008 12:56