Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy.


KIEROWNIK

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

kierownika

Środowiskowego Domu Samopomocy

1. Wykształcenie:

- wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

2. Wymagania niezbędne:

a. obywatelstwo polskie

b. nieposzlakowana opinia

c. minimum 3 letni staż pracy w pomocy społecznej

d. znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o

ochronie zdrowia psychicznego, zamówień publicznych oraz w sprawie

psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w Domach Pomocy Społecznej i

Środowiskowych Domach Samopomocy

e. umiejętności terapeutyczno - rehabilitacyjne

f. umiejętność obsługi komputera

g. umiejętność pisania projektów na dofinansowanie z PFRON i EFS

h. odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność kierowania zespołem, stosowania

przepisów na zajmowanym stanowisku, umiejętność samodzielnego

podejmowania decyzji

3 .Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

a. organizacja pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy

b. sporządzanie rocznych planów pracy oraz programów i rozkładów pracy

c. koordynacja i nadzór nad zatrudnionymi pracownikami

d. pisanie projektów o pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych z PFRON i

EFS-u

e. prowadzenie akt uczestników i nadzór nad dokumentacją finansową

Środowiskowego Domu Samopomocy

f. organizowanie i prowadzenie imprez kulturalno-integracyjnych

4. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys ( CV )

  2. list motywacyjny

  3. kserokopie dokumentów poświadczających wyższe wykształcenie i

specjalizację-organizacja pomocy społecznej

  1. kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy

  2. wypełniony kwestionariusz osobowy

  3. oświadczenie o niekaralności

  4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

  5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnie ul. Jagiellońska 2, II piętro pokój nr 15 lub przesłać pocztą. Dokumenty powinny być kompletne włożone do koperty wraz ze spisem dokumentów. Kopertę z podanym adresem należy opisać w następujący sposób, dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy - kierownika

Środowiskowego Domu Samopomocy

Dokumenty należy składać w terminie do 31 grudnia 2008 r.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po w/wym. terminie nie będą rozpatrywane.

Po wyborze kandydata na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy, zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony. Jeżeli kandydat spełni wymagane oczekiwania - na czas nieokreślony - bez ogłaszania kolejnego naboru na stanowisko urzędnicze.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl oraz na tablicy informacyjnej I piętro Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożonych i przesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.

List motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.o ochronie danych osobowych

( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ) oraz ustawą z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1593 z późniejszymi zmianami ) .

Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Krystyny Kmieć tel. (091)414 29 71 w. 16

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Horwat-Makowska

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Szustakiewicz 18-12-2008 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Kmieć 18-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-12-2008 13:56