Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Zarządzenie nr 690 / V / 2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w roku 2009 oraz powołania Komisji Oceniającej.


Zarządzenie nr 690 / V / 2009

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 21 stycznia 2009 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w roku 2009 oraz powołania Komisji Oceniającej

Na podstawie Uchwały NR XXVI/246/2008 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2008 r. zarządzam, co następuje:

§1

Ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 roku.

Przedmiotem dofinansowania są projekty służące rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Chojna.

Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego naboru wniosków wynosi 406.000,00 zł.

Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Komisję Oceniającą zostanie podpisana Umowa określająca sposób i zasady przyznanej dotacji z Budżetu Gminy Chojna.

Termin realizacji zgłoszonego projektu nie dłużej niż do 31 grudnia 2009.

Burmistrz Gminy Chojna udziela dotacji w oparciu o wniosek złożony przez ubiegającego się o dofinansowanie pod warunkiem poprawnie rozliczonej dotacji z lat ubiegłych.

Projekt powinien zapewnić szeroki udział mieszkańców gminy oraz promocję Gminy Chojna poprzez rywalizację sportową.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnie, lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna z dopiskiem na kopercie: „ realizacja projektów z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego" - w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 marca 2009 r. do godz. 1530.

Organizator naboru wniosków zobowiązuje uczestników do zapoznania się i ścisłego przestrzegania postanowień Regulaminu naboru wniosków na wsparcie realizacji projektów.

§2

Powołuję Komisję Oceniającą do przeprowadzenia procedury naboru wniosków w składzie:

- Mariusz Hadrzyński - Przewodniczący Komisji

- Magdalena Sakowska - Członek Komisji

- Paweł Zatorski - Członek Komisji

§3

Treść regulaminu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4

Wykonanie zarządzenia powierzam wydziałom ZBF i SKF.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W załączniku do ściągnięcia regulamin oraz druk wniosku.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Szustakiewicz 02-02-2009 12:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Hadrzyński 02-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Paweł Szustakiewicz 02-02-2009 12:09