Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzecie nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż działek położonych w m. Chojna, obręb 3 przy ul. Dworcowej

                                                                                                                        Chojna, dnia 27 lutego 2009 r.

 

                                    O G Ł O S Z E N I E                                                                                                                                                                                    

Burmistrz  Gminy  Chojna ogłasza trzecie  nieograniczone  przetargi  ustne
na sprzedaż  działek  położonych  
w m. Chojna, obręb 3 przy ul. Dworcowej:

 

- działka  nr 65/7  o pow.  0,1214  ha - rodzaj użytków  R-IVa,

CENA  WYWOŁAWCZA  - 50000,-zł. -   WADIUM - 5000,-zł.

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż  500,-zł,

 

- działka  nr 65/9  o pow.  0,1102  ha - rodzaj użytków  R-IVa,

CENA  WYWOŁAWCZA  - 50000,-zł. -   WADIUM - 5000,-zł.

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż  500,-zł,

 

- działka  nr  64/4  o pow.  0,1281 ha  - rodzaj użytków Ł-V  i N,

CENA  WYWOŁAWCZA  60000,-zł. -   WADIUM –6000,-zł.

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 600,-zł.

 

- działka  nr  64/3  o pow.  0,1740 ha  - rodzaj użytków Ł-V  i N,

CENA  WYWOŁAWCZA  80000,-zł. -   WADIUM –8000,-zł.

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 800,-zł.

Do cen osiągniętych w drodze przetargu doliczony zostanie 22 % podatek VAT .

 

Zgodnie z wydaną decyzją ustalającą warunki zabudowy są to tereny przewidziane pod zabudowę budynków mieszkalnych, jednorodzinnych.

 

Kupujący dokona w razie potrzeby   na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności (energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki)
w porozumieniu  z właścicielem a także  usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

W stosunku do nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych.

PRZETARG odbędzie się dnia 9 kwietnia 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie  ul. Jagiellońska  4 , pokój nr  12 od godz. 10 00  co 10 min.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej  oraz dowodu tożsamości  oferenta, zaś  w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

WADIUM  należy wpłacić najpóźniej do dnia 6 kwietnia  2009 r. na konto BS Chojna 
nr 03937000070000066420000002.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika , który przetarg wygrał.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 4) , telefon  091 414-14- 85 wew.60.

 

                                                                                        Burmistrz

                                  

                                                                              mgr Adam Fedorowicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 03-03-2009 07:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Juzyszyn 27-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 03-03-2009 07:18