Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie zespołu boisk sportowych z budynkiem zaplecza sanitarnego i niezbędną infrastrukturą techniczną, miasto CHOJNA, obręb 3, ul. Szkolna, działka nr 143, 144/1 i 145.

                  Chojna, dnia 18.03.2009r.

BPI.7331/ 16/09                                                                             

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

budowie zespołu boisk sportowych z budynkiem zaplecza sanitarnego
i niezbędną infrastrukturą techniczną
,  miasto CHOJNA, obręb 3,
 ul. Szkolna, działka nr 143, 144/1 i 145.

 

Inwestor: Gmina Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500  Chojna

W dniach 19.03.2009. do 02.04. 2009 r. można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, złożyć na piśmie wnioski, dokumenty i zażalenia lub dowody dotyczące stanowiska w sprawie jak wyżej w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, pok. Nr 9 ,w godz. pracy urzędu.

 

 

 

                                                                           Burmistrz Gminy Chojna
                                                                                                 Adam Fedorowicz

 ---------------------------------------

SPROSTOWANIE

Chojna, dnia 31.03.2009r.

BPI.7331/ 16/09                                                                             

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)  zawiadamiam,

że  w obwieszczeniu z dnia 18.03.2009r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:
,,
Budowie  zespołu boisk sportowych z budynkiem zaplecza sanitarnego

i niezbędną infrastrukturą techniczną,  miasto CHOJNA, obręb 3,
 ul. Szkolna, działka nr 143, 144/1 i 145 ”, popełniono oczywistą omyłkę  pisarską, zamiast: ,, miasto CHOJNA , obręb 3, winno być :,, miasto Chojna, obręb 2”

W związku z powyższym wydłuża się termin umożliwiający na  zapoznawanie się
z dokumentami,  uzyskiwaniem  wyjaśnień, składaniem wniosków i zażaleń w powyższej sprawie do dnia 9.04.2009r.

 

 

 

 

                                                                      Burmistrz Gminy Chojna
                                                                                                     Adam Fedorowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPI-7331/16/09                                                                     Chojna, dnia 23 czerwca 2009r.

 

 

                                        O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 23 czerwca  2009 r. została  wydana decyzja Nr BPI-7331/16/09 o zmianie decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

budowie zespołu boisk sportowych z budynkiem zaplecza sanitarnego i niezbędną infrastrukturą techniczną, miasto Chojna, obręb 2, ul. Szkolna, działki nr 143, 144/1, 145.

Inwestor: Gmina Chojna ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

W terminie 14 od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 9, 74-500 Chojna, pokój n r 9, w godz. pracy Urzędu.

 

 

 

                                                                                              Z upoważnienia:
                                                                                              Wojciech Długoborski
                                                                                              Zastępca Burmistrza

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 19-03-2009 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Witek 18-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Radosław Dranikowski 23-06-2009 14:26