Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA NR XXVIII/ 258 /2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXVIII/ 258 /2009

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 12 marca 2009 r.

 

 w sprawie   wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz 
                    na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy                     części nieruchomości.

 

                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220;
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz.974; Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; z 2004 r. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708; Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468; Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr220, poz. 1412) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod uprawę warzyw o pow. 137 m2, znajdującego się na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Chojna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 230.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                Przewodniczący Rady

 

                                                                 Janusz Kowalczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Lach 08-04-2009 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Wołosiak 12-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-04-2009 10:02