Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA Nr XXVIII/ 264 /2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego na zakup przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie wyposażenia warsztatu do obsługi i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych.


UCHWAŁA Nr XXVIII/ 264 /2009

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 12 marca 2009 r.

w sprawie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego na zakup przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie wyposażenia warsztatu do obsługi
i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm. Rada Miejska w Chojnie uchwala co następuje:

§ 1. Określa się pomoc finansową dla Powiatu Gryfińskiego w formie dotacji celowej
na kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wyposażenie warsztatu obsługi i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych stosowanego przez ratowników podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

UZASADNIENIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie zwróciła się do gmin powiatu gryfińskiego o dofinansowanie do nowo tworzonego warsztatu obsługi i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych stosowanego przez ratowników podczas działań ratowniczo-gaśniczych w wysokości po 4.000 zł od każdej gminy, pozostałe 50% do zakupu wyposażenia sfinansuje Starostwo powiatowe i komenda Powiatowa PSP w Gryfinie.

Po utworzenie ww. warsztatu aparaty powietrzne będą bezpłatnie konserwowane i napełniane przez PSP w Gryfinie, co pozwoli na znaczne zaoszczędzenie środków finansowych
i dowożenia aparatów powietrznych do Szczecina i wykonywanie tej usługi odpłatnie
w uprawnionym do tego celu warsztacie.

Środki na realizację powyższego zadania zostaną przekazane z Działu 754 rozdziale 75412. na ochronę ppoż.

Sporządził:

Jan Będzak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Lach 08-04-2009 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Będzak 12-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-04-2009 10:19