Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA Nr XXVIII/ 265 /2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych i liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w Gminie Chojna.


UCHWAŁA Nr XXVIII/ 265 /2009

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 12 marca 2009 r.

w sprawie ustalenia okręgów wyborczych i liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w Gminie Chojna.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127; Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766
oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111) Rada Miejska w Chojnie uchwala,
co następuje:

§ 1. Tworzy się na terenie Gminy Chojna 6 okręgów wyborczych dla przeprowadzenia wyborów radnych do Rady Miejskiej w Chojnie

§ 2. Granice i numery okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVI/481/2002 Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych i liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w Gminie Chojna. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 47, poz. 993; z 2006 r. Nr 94, poz. 1756)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

Załącznik do uchwały
Nr XXVIII/ 265 /2009?
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 12 marca 2009 r.

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych
w okręgu wyborczym

1

Część miasta Chojna obejmująca ulice: Barnkowo, Barwicką, Bogusława, Bol. Chrobrego, Bol. Prusa, Brzozową, Czcibora, Demokracji Ludowej, Dworcową, Gdańską, Jagiellońską, Klasztorną, Kolejową, Kościuszki, Królowej Jadwigi,
Leonida Teligi, Łużycką, Malarską, Matejki, Mieszka I, Ogrodową, Paderewskiego, Piastów, Piekarską, Polną, Poznańską, Roosevelta, Słoneczną, Słowiańską, Trakt Pyrzycki, Warszawską, Wł. Jagiełły, Wieżową, Wilsona, Witosa, Wyzwolenia, Zieloną, Żółkiewskiego.

4

2

Część miasta Chojna obejmująca ulice: Aleję Wojska Polskiego, Bałtycką, Basztową, Browarną, C.Skłodowskiej, Jodłową, Klonową, Kopernika, Krótką, Łuczniczą, Łyżwiarską, Mickiewicza, Młyńską, Narciarską, Odrzańską, Orzechową, Orląt, Owocową, Podmurze, Pływacką, Rogozińskiego, Różaną, Słowackiego, Szczecińską, Szewską, Szkolną, Gen. Wł. Sikorskiego, Tartaczną, Tęczową, Topolową, Willową, i Żwirki i Wigury.

3

3

Sołectwo Grabowo (miejscowość: Grabowo).

Sołectwo Krajnik Dolny (miejscowości: Krajnik Dolny, Ognica).

Sołectwo Krajnik Górny (miejscowość: Krajnik Górny).

Sołectwo Krzymów (miejscowości: Krzymów, Kuropatniki).

Sołectwo Łaziszcze ( miejscowość: Łaziszcze).

Sołectwo Mętno (miejscowości: Mętno, Mętno Małe, Nadolnik, Ostrów, Wilkoszyce).

Sołectwo Stoki (miejscowość: Stoki).

Sołectwo Zatoń Dolna (miejscowości: Zatoń Dolna, Raduń).

2

4

Sołectwo Grzybno (miejscowości: Grzybno, Pniewko, Strzeszewko).

Sołectwo Kamienny Jaz (miejscowości: Kamienny Jaz, Trzeszcze).

Sołectwo Rurka (miejscowości : Rurka, Przyciesie).

Sołectwo Strzelczyn (miejscowość: Strzelczyn).

2

5

Sołectwo Garnowo (miejscowość: Garnowo).

Sołectwo Graniczna (miejscowości: Graniczna, Bara)

Sołectwo Lisie Pole (miejscowości: Lisie Pole, Lisie Pola).

Sołectwo Nawodna (miejscowość: Nawodna).

2

6

Sołectwo Godków (miejscowości: Godków, Boguszczyn, Kaliska).

Sołectwo Godków Osiedle (miejscowość: Godków Osiedle).

Sołectwo Jelenin (miejscowości: Jelenin, Drozdowo, Jelonki, Wilcze).

Sołectwo Białęgi (miejscowość: Białęgi).

Sołectwo Brwice (miejscowość: Brwice).

Sołectwo Czartoryja (miejscowości: Czartoryja, Barnkowo os.).

Sołectwo Narost (miejscowość: Narost).

2

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XXVIII/265/2009 Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych i liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w Gminie Chojna.

Na terenie gminy Chojna zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie w dniu 19 czerwca 2002 r. utworzono 6 okręgów wyborczych dla przeprowadzenia wyborów radnych do Rady Miejskiej w Chojnie,
wskazując granice i numery okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych
w każdym okręgu. W międzyczasie na terenie miasta Chojna powstały nowe ulice, które zostały włączone do właściwych okręgów wyborczych, tj.: ulica Brzozowa - uchwałą
Nr XLII/450/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. do okręgu wyborczego Nr 1; ulica Orląt - uchwałą Nr XLII/450/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. do okręgu wyborczego Nr 2; ulica Słowackiego - uchwałą Nr XXVII/251/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. do okręgu wyborczego Nr 2. Nowo powstała ulica Topolowa nie została włączona uchwałą Rady Miejskiej do żadnego okręgu i niniejszą uchwałą wskazuje się dla niej okręg wyborczy Nr 2 na terenie miasta Chojna. Do granicy okręgu wyborczego Nr 5 uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie
Nr XXVII/251/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. włączono sołectwo Graniczna,
które utworzono uchwałą Nr XLII/44/2006 Rady Miejskiej w Chojnie
w dniu 29 czerwca 2006 r. W skład tego sołectwa wchodzą miejscowości: Bara i Graniczna. Miejscowość Bara została wyłączona z sołectwa Nawodna, a miejscowość Graniczna
z sołectwa Lisie Pole. W skład okręgu wyborczego Nr 5 wchodzą sołectwa: Garnowo, Nawodna i Lisie Pole, zasadnym więc było wprowadzenie nowo powstałego sołectwa Graniczna do tego samego okręgu. Rada Miejska w Chojnie uchwałą Nr XXVII/251/2009
z dnia 29 stycznia 2009 r. włączyła do okręgu wyborczego Nr 5 sołectwo Graniczna.
Granice okręgu nie ulegają zmianie.

Sporządziła:

Teresa Będzak

inspektor wydziału BOR

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Lach 08-04-2009 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Będzak 12-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-04-2009 10:20