Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA Nr XXVIII/ 266 /2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Gminie Chojna.


UCHWAŁA Nr XXVIII/ 266 /2009

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 12 marca 2009 r.

w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Gminie Chojna.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766
oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111) Rada Miejska w Chojnie uchwala,
co następuje:

§ 1. Tworzy się na terenie Gminy Chojna 9 obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów radnych do Rady Miejskiej w Chojnie

§ 2. Granice i numery obwodów głosowania w każdym okręgu określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVI/482/2002 Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Gminie Chojna. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 47, poz. 994;
z 2006 r. Nr 94, poz. 1757)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/ 266 /2009

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 12 marca 2009 r.

Numer

obwodu

Granice obwodu głosowania

Numer okręgu

wyborczego

1

Część miasta Chojna obejmująca ulice: Barnkowo, Barwicką, Bogusława, Bol. Prusa, Brzozową, Czcibora, Demokracji Ludowej, Dworcową, Gdańską, Jagiellońską, Kolejową, Kościuszki, Królowej Jadwigi, Leonida Teligi, Matejki, Ogrodową, Paderewskiego, Piastów, Polną, Poznańską, Roosevelta, Słoneczną, Słowiańską, Trakt Pyrzycki, Warszawską, Wilsona, Witosa, Wyzwolenia, Zieloną i Żółkiewskiego oraz miejscowość Barnkowo.

1 i 6

2

Część miasta Chojna obejmująca ulice: Bol. Chrobrego, Klasztorną, Łużycką, Malarską, Mieszka I, Piekarską,, Wł. Jagiełły i Wieżową.

1

3

Część miasta Chojna obejmująca ulice: Al. Wojska Polskiego, Bałtycką, Basztową, Browarną, Curie Skłodowskiej, Kopernika, Krótką, Mickiewicza, Młyńską, Podmurze, Rogozińskiego, Różaną, Słowackiego, Szczecińską, Szewską, Szkolną oraz miejscowość Krupin.

2 i 5

4

Część miasta Chojna obejmująca ulice: Gen. Wł. Sikorskiego, Jodłową, Klonową, Łuczniczą, Łyżwiarską, Narciarską, Odrzańską, Orzechową, Orląt, Owocową, Pływacką, Tartaczną, Tęczową, Topolową, Willową, Żwirki i Wigury oraz miejscowości: Łaziszcze, Mętno, Mętno Małe, Nadolnik, Ostrów, Stoki i Wilkoszyce.

2 i 3

5

Miejscowości: Grabowo, Krajnik Dolny, Krajnik Górny, Krzymów, Kuropatniki, Ognica, Raduń i Zatoń Dolna.

3

6

Miejscowości: Grzybno, Kamienny Jaz, Pniewko, Przyciesie, Rurka, Strzeszewko, Strzelczyn i Trzeszcze.

4

7

Miejscowości: Bara, Garnowo, Graniczna, Lisie Pola, Lisie Pole
i Nawodna.

5

8

Miejscowości: Boguszczyn, Godków, Godków Osiedle, Kaliska, Jelenin, Jelonki, Wilcze i Drozdowo.

6

9

Miejscowości: Białęgi, Brwice, Czartoryja i Narost.

6

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XXVIII/ 266 /2009 Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Gminie Chojna.

Na terenie gminy Chojna zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie w dniu 19 czerwca 2002 r. utworzono 9 obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów radnych do Rady Miejskiej w Chojnie,
wskazując granice i numery obwodów głosowania w każdym okręgu. W międzyczasie
na terenie miasta Chojna powstały nowe ulice, które zostały włączone do właściwych obwodów głosowania, tj.: ulica Brzozowa - uchwałą Nr XLII/451/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. do obwodu głosowania Nr 1; ulica Orląt - uchwałą Nr XLII/451/2006
z dnia 26 czerwca 2006 r. do obwodu głosowania Nr 4; ulica Słowackiego -
uchwałą Nr XXVII/252/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. do obwodu głosowania 3.
Nowo powstała ulica Topolowa nie została włączona uchwałą Rady Miejskiej do żadnego obwodu i niniejszą uchwałą wskazuje się dla niej obwód Nr 4. Miejscowość Nadolnik jest przypisana do obwodu głosowania Nr 4, jako zamieszkała i istniejąca w wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce.

Sporządziła:

Teresa Będzak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Lach 08-04-2009 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Będzak 12-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-04-2009 10:23