Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

U C H W A Ł A Nr XXVIII/ 268 /2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 marca 2009 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/408/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasady poboru opłaty targowej na tymczasowym targowisku w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej.

U C H W A Ł A  Nr XXVIII/ 268 /2009

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 12 marca 2009 r.

 

 

      w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/408/2005 Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasady poboru opłaty targowej
na tymczasowym targowisku w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej.

 

                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591ze zm./ Rada Miejska w Chojnie uchwala co następuje:

 

 

§ 1. 1.  W uchwale Nr XXXIX/408/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na tymczasowym targowisku w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej, zmienionej uchwałą Nr II/17/2006 Rady Miejskiej
w Chojnie z dnia 5 grudnia 2006 r. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Inkasent otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 15 % uzyskanych opłat”.

2.   Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianom.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

 

                       

 

                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                             Janusz Kowalczyk

 

                                                                              

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Lach 08-04-2009 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Mróz 12-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-04-2009 10:28