Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 216/5 o pow. 0,1631 ha, położonej w obrębie Lisie Pole.

 

                                                                                            Chojna, dnia  15 kwietnia 2009 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Burmistrz  Gminy  Chojna ogłasza  drugi   nieograniczony  przetarg  ustny 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem  działki 216/5 o pow. 0,1631 ha, położonej w obrębie Lisie Pole.

Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomości  księgę wieczystą SZ1Y/00045838/6. 

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów nieruchomość posiada użytek -  R- IV b i R- V. 

Zgodnie z wydaną decyzją ustalającą warunki zabudowy jest to teren przewidziany pod  zabudowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego.

 

 CENA  WYWOŁAWCZA  wynosi -  15.000,-zł - 

WADIUM – 1.500,-zł                                        

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony  zostanie 22 % podatek VAT.

Minimalne postąpienie wynosi 200,-zł.                                                          

W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem  sprzedaży przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

Kupujący dokona w razie potrzeby   na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności (energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki)
w porozumieniu  z właścicielem a także  usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

 

 

PRZETARG odbędzie się dnia 28 maja  2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Chojnie  ul. Jagiellońska  4, pokój nr  12 o godz. 10 20.   

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium                        w wysokości  podanej wyżej  oraz dowodu tożsamości  oferenta a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.                                            

WADIUM  należy wpłacić najpóźniej do dnia  25 maja  2009 r. na konto  BS Chojna  nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która  wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,                  

a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.   

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 4), telefon  091  414-14- 85 wew.60.                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                        Burmistrz                                                                          

 

                                                                                   mgr Adam Fedorowicz

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 16-04-2009 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Juzyszyn 15-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 16-04-2009 14:18