Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działek nr 97/9 i nr 97/12, położonej w obrębie Rurka

                                                                                                           Chojna,  dnia   15 kwietnia 2009 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Burmistrz  Gminy  Chojna ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działek nr 97/9 i nr 97/12,  położonej
w obrębie Rurka o łącznej powierzchni 1,0053 ha, w tym:  

- działka  nr  97/9  o pow. 0,3477 ha, niezabudowana, Kw 45541, sklasyfikowana– RIIIb, RIVa.

-  działka nr 97/12 o pow. 0,6576 ha, niezabudowana, KW 39601, sklasyfikowana RIVa, ŁIII, ŁIV  

 

    CENA  WYWOŁAWCZA  -  22.000,-zł   WADIUM – 2.000,-zł

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony  zostanie 22 % podatek VAT .

 

minimalne postąpienie wynosi 300,-zł.

 

Dla wyżej wymienionej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wydaną dla działki nr 97/9 decyzją ustalająca warunki zabudowy jest ona przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową,  jednorodzinną, a działka nr 97/12 zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Nr XLII/443/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. oznaczona jest jako tereny rolne.  

 

Kupujący dokona w razie potrzeby   na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności (energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki)
w porozumieniu  z właścicielem a także  usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

PRZETARG odbędzie się dnia  28 maja 2009 r.
w
Urzędzie Miejskim w Chojnie  ul. Jagiellońska  4 , pokój nr 12
o  godz. 10 00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej  oraz dowodu tożsamości  oferenta, zaś  w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

WADIUM  należy wpłacić najpóźniej do dnia 25 maja 2009 r.  na konto BS Chojna nr  03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku  uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.   

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają  przetargu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 4),  telefon  091 414-14- 85 wew.60.

                                                                                     Burmistrz

 

                                                                              mgr  Adam Fedorowicz

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 16-04-2009 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Juzyszyn 15-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 16-04-2009 14:21