Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 6/4 o pow. 0,32 ha, położonej w obrębie Grabowo

                                                                                           Chojna, dnia  15 kwietnia  2009 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

            Burmistrz  Gminy  Chojna ogłasza  czwarty nieograniczony  przetarg  ustny 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem  działki 6/4 o pow. 0,32 ha, położonej w obrębie Grabowo. Ww. nieruchomość nie posiada   urządzonej księgi wieczystej. 

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów nieruchomość posiada użytek – RIVa, RV
i SRIVa.  

Dla wyżej wymienionej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wydaną decyzją ustalającą warunki zabudowy jest ona  przeznaczona  pod zabudowę  mieszkaniową, jednorodzinną.

 

 

 CENA  WYWOŁAWCZA  wynosi -  20.000,-zł - 

WADIUM – 2.000 zł                                        

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony  zostanie 22 % podatek VAT.

Minimalne postąpienie wynosi 200,-zł.                                                          

 

 

W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem  sprzedaży przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

Kupujący dokona w razie potrzeby   na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności (energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki)
w porozumieniu  z właścicielem a także  usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

 

PRZETARG odbędzie się dnia 28 maja  2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Chojnie  ul. Jagiellońska  4 , pokój nr  12 o godz. 10 30.  

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium                        w wysokości  podanej wyżej  oraz dowodu tożsamości  oferenta a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.                                            

WADIUM  należy wpłacić najpóźniej do dnia  25 maja 2009 r. na konto BS Chojna  nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która  wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,                   a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.   

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 4), telefon  091  414-14- 85 wew.60.                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                          Burmistrz                                                                         

 

                                                                                   mgr  Adam Fedorowicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 16-04-2009 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Juzyszyn 15-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 16-04-2009 14:22