Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE Nr 730/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Organizacji Pozarządowych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wydawania zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2009-04-21 12:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 729/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu oraz wykluczenia i odrzucenia ofert złożonych na udzielenie zamówienia publicznego. 2009-04-17 14:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 728/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej. 2009-06-10 09:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 727/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót. 2009-04-17 14:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 726/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2009-04-17 14:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 725/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości do sprzedaży. 2009-04-17 14:25
dokument ZARZĄDZENIE Nr 724/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert. 2009-04-17 14:24
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 723/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze , kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2009-04-17 14:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 722/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2009-04-17 14:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 721 /V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu, sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen oraz wprowadzenia kryteriów ocen. 2009-04-17 14:20
dokument ZARZĄDZENIE Nr 720/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji w celu sprawdzenia autentyczności poniesionych kosztów na remont obiektu handlowego. 2009-04-17 14:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr 719/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2009-04-17 14:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr 718/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej. 2009-04-17 14:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 717/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2009-04-17 14:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 716/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2009-04-17 14:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 715/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2009-04-17 14:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 714/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2009-04-17 14:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 713/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej. 2009-06-10 09:06
dokument ZARZĄDZENIE Nr 712/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół podstawowych, dyrektora Gimnazjum w Chojnie oraz dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2009-04-17 14:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 711/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 10/08/09 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Chojnie. 2009-04-17 14:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 710/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2009-04-17 14:11
dokument ZARZĄDZENIE Nr 709/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 9/08/09 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Chojnie. 2009-04-17 14:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr 708/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 6 do arkusza organizacyjnego SP Nr 2 w Chojnie. 2009-04-17 14:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr 707/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 5 do arkusza organizacyjnego SP Nr 2 w Chojnie. 2009-04-17 14:09
dokument ZARZĄDZENIE Nr 706/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia ceny kontenerów handlowych i baraków sanitarnych. 2009-04-17 14:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 705/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do sprzedaży. 2009-04-17 14:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 704/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wniosku o obniżenie opłaty targowej. 2009-04-17 14:06
dokument ZARZĄDZENIE Nr 703/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości do sprzedaży. 2009-04-17 14:06
dokument ZARZĄDZENIE Nr 702/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 7/08/09 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Chojnie. 2009-04-17 14:05
dokument ZARZĄDZENIE Nr 701/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu. 2009-04-17 14:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 700/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 8/08/09 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Chojnie. 2009-04-17 14:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 699/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2009-04-17 14:03
dokument ZARZĄDZENIE Nr 698/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości do sprzedaży. 2009-04-17 14:02
dokument ZARZĄDZENIE Nr 697/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert. 2009-04-17 14:02
dokument ZARZĄDZENIE Nr 696/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości do sprzedaży. 2009-04-17 14:01